Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu i zdjęć: Krzysztof Witek
 Biuro Prasowe UMWP

 

W Rzeszowie samorządowcy z całego województwa świętowali z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Był tradycyjny pochód ulicami miasta, msza święta, a także uroczysta konferencja, podczas której wręczono nagrody, wyróżnienia i medale dla najbardziej zasłużonych samorządowców w ramach XXIV edycji Konkursu Podkarpacka Nagroda Samorządowa.

 

Samorząd województwa podczas obchodów reprezentowali: marszałek województwa Władysław Ortyl, członek zarządu Małgorzata Jarosińska-Jedynak, przewodniczący sejmiku województwa Jerzy Borcz. Wśród gości biorących udział w obchodach znaleźli się między innymi: parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa oraz wielu podkarpackich instytucji. Najważniejszymi gośćmi uroczystości byli podkarpaccy samorządowcy – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, radni wielu miejscowości a także sołtysi.

 

Obchody poprzedziła msza św. w Kościele Farnym pod przewodnictwem biskupa Jana Wątroby, następnie w uroczystym pochodzie prowadzonym przez orkiestrę Szałamaistek i Mażoretek Incanto, uczestnicy uroczystości przeszli do Wojewódzkiego Domu Kultury na część oficjalną  wydarzenia. Na otwarciu konferencji głos zabrał marszałek województwa Władysław Ortyl:

 

Dzień Samorządu Terytorialnego to nie tylko święto wszystkich samorządowców, to przede wszystkim święto nas wszystkich, mieszkańców Podkarpacia, którzy tworząc wspólnotę samodzielnie decydują o realizacji zadań. Tegoroczne obchody mają szczególny wymiar dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, gdyż świętujemy – jako podkarpacka wspólnota – ważny jubileusz 25-lecia. Z perspektywy tego ćwierćwiecza możemy śmiało powiedzieć, że był to dobrze wykorzystany czas, w którym scementowaliśmy się jako wspólnota mieszkańców i zrealizowaliśmy ambitne cele, jakie postawiliśmy sobie na początku tej drogi – mówił marszałek.

 

 Następnie głos zabrali ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej- biskup Jan Wątroba oraz dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej- ks. Piotr Potyrała, którzy wręczyli marszałkowi statuetkę Miłosiernego Samarytanina, jako dowód wyraz podziękowań za troskę o dobro obywateli Podkarpacia.

 

Głównym punktem uroczystości było wręczenie odznak honorowych Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, które są coroczną formą wyróżnienia i podziękowania dla osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju samorządności na poziomie lokalnym i regionalnym. Złotą Honorową Odznakę PSST otrzymał Jacek Rożek - wicestarosta tarnobrzeski VI kadencji, a Srebrną Honorową Odznaką PSST odznaczony został wójt gminy Besko Mariusz Bałaban.

 

Kolejnym punktem uroczystości był wykład członka zarządu województwa Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak o tym ,,Czy podkarpackie jednostki samorządu terytorialnego wykorzystały szanse na rozwój jaką dały środki Unii Europejskiej?”.

 

Podczas uroczystości wręczono Podkarpacką Nagrodę Samorządową, przyznawaną już po raz 24. 

 

W kategorii Gminy nominowane do nagrody były: Kamień, Krościenko Wyżne, Tryńcza, Żyraków, Wielopole Skrzyńskie. Laureatem w tej kategorii została gmina Kamień, a nagrodę odebrał wójt- Ryszard Bugiel.

 

W kategorii Miasta nominowane do nagrody było tylko miasto Boguchwała, i statuetkę odebrał burmistrz Wiesław Kąkol.

 

W kategorii Powiaty nominowane do nagrody były powiaty: łańcucki, niżański oraz dębicki. Laureatem został powiat niżański i nagrodę odebrał starosta Robert Bednarz.

 

W ramach nagród dodatkowych w kategorii Inwestycja Roku przyznane zostały nominacje z podziałem na gminy i powiaty.

 

Spośród nominowanych gmin: Wojaszówka, Niebylec i Rakszawa, nagrodę za budowę budynku Przedszkola i Żłobka Samorządowego odebrała gmina Niebylec.

 

W kategorii powiatów nominowano powiaty: leżajski, łańcucki i stalowowolski, a nagrodę za przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna - Grodzisko-Giedlarowa  otrzymał powiat leżajski.

 

W ostatniej tegorocznej nagrodzie -  wyróżnienie honorowe dla sołtysa roku województwa podkarpackiego, spośród nominowanych sołtysów Lutoryża, Ostrowa i Góry Motycznej odebrała Danuta Sujdak z Góry Motycznej.

 

Dla samorządowców wystąpili Ewa Siembida-Jachym & Why.Not.Trio.

 

Galeria zdjęć:

 

Pełna galeria zdjęć: Podkarpackie- serwis samorządu województwa