Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Troje ludzi stoi ze sztandarem

 


Sztandar przypomina o honorze, męstwie, odwadze i szlachetności. Jego widok zawsze napełnia dumą, ale także skłania do refleksji i samodoskonalenia, przypomina też o uczciwości, odpowiedzialności oraz potrzebie służby drugiemu człowiekowi – mówił podczas uroczystości w Przemyślu marszałek Władysław Ortyl.

 

Udział w uroczystości wzięli między innymi: Anna Huk - członek zarządu województwa, Ewa Leniart - wojewoda podkarpacki, prof. Dariusz Dudek - doradca Prezydenta RP, Teresa Pamuła - poseł na Sejm RP, Wojciech Bakun - prezydent Przemyśla, Jan Pączek starosta przemyski, Barbara Stawarz - dyrektor przemyskiego szpitala oraz ks. Artur Janiec - dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

 

Uroczystości nadania sztandaru Wojewódzkiemu Szpitalowi im. św. Ojca Pio w Przemyślu rozpoczęły się mszą świętą w Kościele św. Józefa Sebastiana Biskupa, pod przewodnictwem arcybiskupa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego. Po mszy zaprezentowano sztandar i wbito gwoździe pamiątkowe.

 

W swoim przemówieniu, marszałek Władysław Ortyl nawiązał do słów patrona placówki – św. Ojca Pio, który powiedział: „Nic bardziej nie może ciebie czynić naśladowcą Chrystusa, jak troska o innych. Jeśli nie troszczysz się o bliźnich to oddalasz się od obrazu Chrystusa.” Marszałek odniósł się do działalności przemyskiej placówki i nie szczędził ciepłych słów pod adresem pracujących tam lekarzy i pielęgniarek:

 

Ta ciesząca się uznaniem wśród pacjentów przemyska placówka jest miejscem, gdzie chorzy zawsze znajdują zrozumienie, pomoc, opiekę i wsparcie w czasie choroby. Wszyscy Państwo - dyrekcja, lekarze, pielęgniarki i cały personel przemyskiego szpitala od lat niezmiennie dbacie o dobro pacjenta i dokładacie wszelkich starań, aby mieszkańcy naszego regionu zawsze mogli liczyć na fachową i kompleksową pomoc. Codziennie stykając się z bólem i cierpieniem swoich pacjentów najlepiej rozumiecie potrzebę troski o swoich podopiecznych. Dajecie Państwo tym samym wyraz człowieczeństwa i wspaniałej postawy chrześcijańskiej – powiedział marszałek.

 

Władysław Ortyl podziękował również pracownikom szpitala za ich codzienna pracę:

 

Składam dyrekcji szpitala serdeczne podziękowania i wyrazy uznania dla działań podejmowanych na rzecz dobrego funkcjonowania placówki. Dziękuję za zaangażowanie, profesjonalizm, ale przede wszystkim za poświęcony czas i liczne starania, które są niezbędne, aby tak duża i ważna dla mieszkańców Podkarpacia jednostka ochrony zdrowia mogła sprawnie działać i nieść profesjonalną opiekę medyczną pacjentom naszego województwa. Wszystkim lekarzom i pielęgniarkom oraz całej służbie medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu, życzę w tym dniu wszelkiej pomyślności. Dziękuję za Państwa codzienną i niestrudzoną pracę oraz poświęcenie na rzecz pacjentów – mówił marszałek.

 

Uroczystość była także okazją do wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom szpitala. W imieniu prezydenta RP aktu dekoracji dokonała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek Władysław Ortyl.

 

Galeria zdjęć:

 

Autor tekstu. Daniel Kozik

Biuro Prasowe UMWP

Autor zdjęć: Patrycja Kubasiewicz

Urząd Wojewódzki w Rzeszowie