Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Trójka ludzi po lewej. Stoją z kwiatami biało-czerwonymi w rękach. Po prawej pomnik w kształcie głazu.

 


 Autor tekstu: Anna Magda

Autor zdjęć: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP

 

1057 lat temu Polska przyjęła chrzest, co łączy się z początkiem polskiej państwowości. Dziś w ramach uczczenia tej rocznicy przedstawiciele samorządu województwa i władz województwa w symboliczny sposób uczcili rocznicę Chrztu Polski. Wieńce i wiązanki kwiatów złożono pod obeliskiem, odsłoniętym z okazji 1050-lecia chrztu, a ustawionym przed gmachem urzędu marszałkowskiego.

 

Wiązanki złożyli wspólnie: wicemarszałek województwa Piotr Pilch, wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś orazwicewojewoda Radosław Wiatr. W uroczystości uczestniczyły także:Aneta Flis – dyrektor kancelarii zarządu UMWP oraz Rozalia Mazur – wicedyrektor departamentu.

 

Chrzest Polski, który historycy datują na 966 rok odnosi się do chrztu księcia Polan Mieszka I. Miał on ogromne znaczenie dla tej części europejskiego kontynentu, gdyż dał początek chrystianizacji ziem polskich. Niektórzy znawcy historii uważają go za symboliczne wydarzenie, dające początek państwu polskiemu oraz polskiemu Kościołowi katolickiemu.

 

Ustalenie dokładnej daty Chrztu Polski budzi wiele wątpliwości. W badaniach historyków często pojawia się data 14 kwietnia 966 roku, stąd też symbolicznie ten dzień jest traktowany jako moment przyjęcia chrztu. Przedstawiciele władz samorządu województwa podkarpackiego co roku, właśnie 14 kwietnia, składają kwiaty przez pomnikiem, upamiętniając wydarzenie kluczowe dla tworzenia historii Polski.  

 

Galeria zdjęć: