Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

mężczyzna mówi do mikrofonu

 


 Autor tekstui zdjęć : Kamil Dudzik

Kancelaria Zarządu

 

W niedzielę, 19 lutego w Katedrze Rzeszowskiej odbyły się uroczystości 42. rocznicy podpisania porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich. Mszy św. przewodniczył ks. bp Jana Wątroba oraz ks. bp Leszek Leszkiewicz, duszpasterz rolników. W obchodach samorząd województwa reprezentowali: Stanisław kruczek i Jerzy Borcz.

 

Po mszy przedstawiciele samorządu: Stanisław Kruczek – członek zarządu i Jerzy Borcz – przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, a także wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz przedstawiciele organizacji rolniczych, NSZZ „Solidarność”, a parlamentarzyści złożyli wieńce pod tablicą upamiętniającą arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, który 42 lata temu wspierał rolnicze strajki oraz pod pomnikiem św. Jana Pawła II.

 

Rolnicy walczyli nie tylko o swoje prawa i poprawę jakości życia na wsi, nienaruszalność własności, czy prawo do dziedziczenia, ale też o sprawy narodowe i społeczne oraz o zachowanie w naszym kraju wiary i tradycji katolickiej. Ich pełne poświęcenie i działanie otworzyło drogę do powstania NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, których dziś wspominamy jako bohaterów - czytała Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki w liście od Mateusza Morawieckiego Premiera RP.

 

Rzeszowski strajk, łącznie z rozpoczętym nieco wcześniej strajkiem w Ustrzykach Dolnych (rozbitym przez ZOMO), trwał aż przez 52 dni. W sali widowiskowej Domu Kolejarza codziennie odprawiane były msze św., a uczestnicy protestu mogli tam także skorzystać ze spowiedzi świętej. W sali tej odbywały się czasami występy artystyczne. Działały m.in.: strajkowa służba zdrowia, kuchnia, sekretariat i biuro przepustek.

 

Strajki chłopskie były z pewnością aktem walki o wolną Polskę. Rolnicy w tej walce wykazali się nie tylko odwagą, ale i dużą odpowiedzialnością za losy wsi i całego kraju. Pokazali, że zjednoczeni są niezwyciężoną tarczą i siłą naszej ojczyzny. Taką postawę musimy pamiętać i nadal w niej trwać - mówił Stanisław Kruczek.

 

Druga część uroczystości odbyła się w Sali Papieskiej Katedry Rzeszowskiej. Były to wystąpienia seminaryjne zaproszonych gości i ekspertów, którzy skupiali się głownie na tematyce strajków chłopskich i solidarnościowych oraz ich znaczeniu. Po konferencji wręczono także odznaczenia dla zasłużonych związkowców.

 

Wspominamy dziś działaczy Niezależnego Ruchu Chłopskiego i oddajemy im cześć, jako tym których walka o wolną wieś współtworzyła naszą dzisiejszą wolność i dziękujemy im za ich poświęcenie oraz oddanie sprawie –  odczytał poseł Krzysztof Sobolewski z listu Jarosława Kaczyńskiego skierowanego do uczestników obchodów. 

 

W nocy z 18 na 19 lutego 1981 roku w budynku rzeszowskiego „Domu Kolejarza”, będącego wówczas siedzibą byłej Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych, przedstawiciele komisji rządowej PRL, podpisali z przedstawicielami Komitetu Strajkowego, działającego w imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” oraz z przedstawicielami „Solidarności” pracowniczej porozumienie, w którym po raz pierwszy od czasu powstania PRL uwzględnione zostały postulaty mieszkańców polskiej wsi. 20 lutego odrębne porozumienie z przedstawicielami rolniczej „S” podpisane zostało w Ustrzykach Dolnych. Porozumienia te są dziś znane pod wspólną nazwą Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich.

 

Galeria zdjęć: