Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Plansza z napisem Interreg

 


 

Od kilku perspektyw beneficjenci programów Interreg, przede wszystkim z sektora NGO, zgłaszają problemy z płynnością finansową przy realizacji projektów i potrzebę zaliczkowania. Celem wprowadzonego rozwiązania jest wsparcie beneficjentów z sektora NGO w programach Interreg, a także zapewnienie sprawnego wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów.
 
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dysponuje środkami na wsparcie finansowe na podstawie art. 202 ust. 6 ustawy o finansach publicznych. Ze względu na ograniczony budżet (ok. 7 mln EUR), wsparcie kierowane jest do polskich beneficjentów z sektora NGO wszystkich programów Interreg i do polskich beneficjentów FMP w programach Interreg niezarządzanych przez Polskę.
 
Istotą wsparcia finansowego jest przekazanie środków (w EUR) na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w projektach Interreg, w części odpowiadającej dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR). Udzielone wsparcie finansowe jest ustalane jako % w stosunku do kwoty zaplanowanego przez beneficjenta dofinansowania z EFRR w projekcie.
Wsparcie finansowe ma formę zwrotną, tj. po uzyskaniu refundacji z EFRR w ramach projektu z programu Interreg, beneficjent zwraca pozyskane wsparcie. Wsparcie nie jest oprocentowane i stanowi pomoc de minimis.
 
Szczegóły dotyczące pomocy:
 
Polscy beneficjenci programów Interreg Europa, Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego, tacy jak:
 
- organizacje pozarządowe (w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
- Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w postaci pożyczki na pokrycie wydatków w części odpowiadającej dofinansowaniu z EFRR (zaliczka jest ustalana jako % w stosunku do kwoty zaplanowanego EFRR, maksymalny poziom – 50%).
·        Podstawę do wnioskowania o wsparcie zwrotne stanowi podpisana umowa o dofinansowanie danego projektu Interreg.
·        Partner, którego wniosek o wsparcie rozpatrzono pozytywnie podpisuje umowę z MFiPR.
·        Partner zwraca środki po uzyskaniu refundacji z EFRR w wysokości odpowiadającej 75% EFRR zaplanowanego dla niego w budżecie projektu Interreg.
  • Opis zasad udzielania wsparcia finansowego, wzory wniosku oraz umowy są dostępne na stronie MFiPR.
  • Informacji na temat sposobu ubiegania się o wsparcie w tej formie udzielają w MFiPR panie Monika Knap (22 273 80 28, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) i Sylwia Łukasiak (22 273 74 47, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 
Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego, podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym należy składać elektronicznie na adres Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Materiały: