Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Zdjęcie rąk podpisujących dokument piórem.

 


 Polska Agencja Kosmiczna zawarła porozumienie z Politechniką Rzeszowską, dzięki któremu na terenie Akademickiego Ośrodka Szybowcowego w Bezmiechowej zostanie uruchomione obserwatorium przestrzeni kosmicznej.

Porozumienie w tej sprawie podpisali rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Piotr Koszelnik oraz prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Grzegorz Wrochna. W wydarzeniu uczestniczyli również wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

Na mocy porozumienia Polska Agencja Kosmiczna zapewni przeprowadzenie prac budowlanych oraz instalację, obsługę i utrzymanie infrastruktury przeznaczonej do obserwacji przestrzeni kosmicznej. To efekt rozmów prowadzonych od października 2020 r. i uszczegółowienie deklaracji wynikających z listu intencyjnego z 15 stycznia 2021 r.

Rektor Politechniki Rzeszowskiej mówił podczas podpisania dokumentu, że ta umowa pozwoli poszerzyć uczelni obszary badawcze oraz umożliwi studentom zdobycie nowych, unikalnych kompetencji. Dodał, że politechnika ma odpowiednie zaplecze i doświadczenie, aby taka instalacja tu powstała:

Kluczowym elementem tej współpracy będzie aparatura pomiarowa obserwacji kosmosu, która zostanie umieszczona na terenie naszego ośrodka w Bezmiechowej. Miejsce to jest optymalne, jeżeli chodzi o obserwacje kosmiczne i wierzę, że we współpracy  z Polską Agencją Kosmiczną uda nam się rozszerzyć nasze kompetencje – mówił rektor Piotr Koszelnik.

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej mówił, że dzisiaj kosmos to rozwijająca się dynamicznie gałąź gospodarki, a technologie kosmiczne wykorzystujemy w codziennym życiu, dlatego tak ważne jest monitorowanie kosmosu. A działająca od ośmiu lat Polska Agencja Kosmiczna wspiera rodzący się polski przemysł kosmiczny.

Chcemy w Bezmiechowej postawić kolejny teleskop, a współpraca z Politechniką Rzeszowską umożliwi efektywne wykorzystanie go, bo z tego teleskopu będą też mogli korzystać studenci, ucząc się tej techniki obserwacji satelitarnej, ale też wykorzystując go do innych różnych celów – mówił prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Prezes Grzegorz Wrochna podkreślił, że Polska Agencja Kosmiczna z wielką uwagą śledzi poczynania studentów, gdyż firmy sektora kosmicznego narzekają na brak profesjonalnych kadr

A tutaj w Rzeszowie mamy znakomite uczelnie. Mamy technologie lotnicze, a technologie kosmiczne są z nimi pokrewne Dzięki czemu inżynierowie, naukowcy, którzy się tutaj kształcą będą mogli w przyszłości zasilać firmy polskiego sektora kosmicznego – dodał Grzegorz Wrochna.

Marszałek Władysław Ortyl mówił, że poprzez podpisanie tego porozumienia nasz region wkracza na kolejny etap kompetencji oraz wykorzystania kosmosu w naszym regionie i kraju. Marszałek dziękował też Polskiej Agencji Kosmicznej za podjęcie decyzji o ulokowaniu włsnie na Podkarpaciu obserwatorium.

Ale trzeba jasno powiedzieć, że na tę decyzję zasłużyliśmy. Do tej decyzji stworzyliśmy podstawy, bo nie przez przypadek jesteśmy jedynym regionem w kraju, który ma inteligentną specjalizację: lotnictwo i kosmonautyka. Jesteśmy województwem, które ma u siebie oddział Polskiej Agencji Kosmicznej. A samorząd województwa jest członkiem stowarzyszenia regionów kosmicznych NEREUS i za chwilę będziemy uruchamiali inkubator technologii kosmicznych – mówił marszałek Ortyl.

Dzisiejsze porozumienie to kolejny krok, który przybliża nasze województwo w kierunku rozwoju technologii kosmicznych -  mówiła podczas wydarzenia wojewoda Ewa Leniart.

 

 

Jak mówił podczas podpisania umowy prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, głównym celem obserwatorium będzie wyszukiwanie i śledzenie na niebie sztucznych satelitów Ziemi. Przy ciągle rosnącej liczbie satelitów jest to konieczne dla unikania zderzeń i zapewnienia bezpieczeństwa kosmicznego.

Wybór Bezmiechowej na miejsce powstania nowego obserwatorium jest nieprzypadkowy. Na południu Polski są najlepsze warunki do takich obserwacji, gdyż jest małe zanieczyszczenie światłem i duża przejrzystość atmosfery.

Budowa nowego obserwatorium pozwoli Polskiej Agencji Kosmicznej na testowanie nowych rozwiązań technologicznych, szkolenie personelu w zakresie obserwacji SST, testowanie i doskonalenie procedur operacyjnych oraz realizację projektów przy współpracy z innymi instytucjami w Polsce.

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) jest agencją wykonawczą Ministerstwa Rozwoju i Technologii powołaną w 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego przez realizację priorytetów Polskiej Strategii Kosmicznej. POLSA współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej. Odpowiada za promocję polskiego sektora kosmicznego w kraju i za granicą.

POLSA prowadzi również działania związane z  informacją i edukacją nt. wykorzystania technologii satelitarnych (m.in. nawigacji, obserwacji i komunikacji) w gospodarce, administracji i w życiu codziennym.

 

Galeria zdjęć:

Autor tekstu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Anna Magda

Autor wideo: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP