Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Komunikat o naruszeniu ochrony danych osobowych
z dnia 15.12.2022 r.

Administrator danych osobowych, jakim jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasz Cieplińskiego 4, działając na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z ust. 3 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zawiadamia o naruszeniu ochrony danych osobowych osoby, których dane dotyczą.

Opis charakteru naruszenia:
Na stronach BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie: https://bip.podkarpackie.pl/attachments/article/828/Uchwa%C5%82a_Nr_290_6953_13.pdf oraz https://bip.podkarpackie.pl/attachments/article/801/Uchwa%C5%82a_Nr_287_6896_13.pdf w 2013 r. opublikowano uchwały: Nr 287/6896/13 z dnia 29.10.2013 r. oraz Nr 290/6953/13 z dnia 05.11.2013r. Zarządu Województwa Podkarpackiego. Uchwały dotyczyły udzielenia pełnomocnictw dla osób realizujących projekt na podstawie umowy Nr OR-IV.273.2.68.2013 partnerstwie publiczno-prywatnym, zawartej w dniu 26 września 2013 r. w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim a Otwartymi Regionalnymi Sieciami Szerokopasmowymi Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 00-486 Warszawa, ul. Franciszka Nullo 2. Opublikowane uchwały zawierały dane osobowe zwykłe pełnomocników takie jak: imię,
nazwisko, nr dowodu osobistego, PESEL.

Bezpośrednio po potwierdzeniu naruszania ochrony danych osobowych w dniu 07.12.2022 r. dane osobowe w treści uchwał zostały zanonimizowane poprzez usunięcie wszelkich danych osobowych i w takiej formie umieszczone na stronie BIP Urzędu.

Opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych:

Osoby trzecie mogą podjąć próbę uzyskania na Panią/Pana szkodę, pożyczek w instytucjach pozabankowych np. przez Internet lub telefonicznie, bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości; osoby trzecie mogą podjąć próbę uzyskania dostępu do systemów obsługujących udzielanie świadczeń medycznych i uzyskać wgląd do danych o Pani/Pana stanie zdrowia, ponieważ czasem dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać, potwierdzając swoją tożsamość za pomocą numeru PESEL; Pani/Pana dane osobowe mogą zostać wykorzystane np. do oddania głosu w głosowaniu nad środkami budżetu obywatelskiego, tym samym skorzystać z Pani/Pana praw obywatelskich; osoby trzecie mogą podjąć próbę zawarcia na Panią/Pana szkodę umów cywilnoprawnych, np. najmu nieruchomości; założenia na Pana/Pani dane osobowe konta internetowego np. w serwisach społecznościowych, poczty elektronicznej.

W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia zalecamy aby Pan/Pani:

  • skorzystał/a z możliwość założenia konta w systemie informacji kredytowej celem monitorowania prób uzyskania kredytu,
  • zachował/a ostrożność przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy telefonu.
  • zgłosił/a fakt naruszenia danych właściwym organom w celu zapobieżenia tzw. „kradzieży tożsamości".

Naruszenie ochrony danych zgłoszone zostało Prezesowi UODO.

Gdzie można uzyskać więcej informacji:
Jeżeli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania lub chciałaby/chciałby Pani/Pan przekazać nam dodatkowe informacje w związku z zaistniałym zdarzeniem, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych: Małgorzata Krysińska-Żmuda Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 17 747 67 09