Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mężczyzna przy stole

 


Szanowne Panie i Panowie Świętujący Dzień Edukacji Narodowej 

Szanowni Państwo,

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazuję słowa najwyższego szacunku oraz składam najlepsze życzenia wszystkim Dyrektorom Szkół, Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty. Życzę Państwu zdrowia oraz tego, aby odpowiedzialna i niełatwa misja edukowania, wpajania wartości i kształtowania postaw wciąż na nowo była dla Państwa źródłem radości i satysfakcji, dawała poczucie spełnienia, a także pozwalała na realizację zawodowych planów i ambicji.

 

W Dniu Edukacji Narodowej z wdzięcznością myślę o wszystkich z Państwa, którzy swe talenty, wiedzę i doświadczenie przekuwają w tworzenie i rozwój szkolnictwa w naszym kraju i regionie. Mottem do refleksji podejmowanej tego szczególnego dnia są dla mnie słowa wybitnej pisarki Elizy Orzeszkowej: Szacunek oddany klasie nauczycielskiej jest miarą oświaty narodu, bo im więcej naród jest oświecony, tym wyżej ceni tych, którzy mu światło przynoszą.  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu własnym oraz całej wspólnoty Samorządu Województwa Podkarpackiego składam wyrazy uznania wszystkim Państwu, bo to Państwo dbają o edukację i wychowanie polskich dzieci i młodzieży, a tym samym wykuwanie przyszłości  naszej Ojczyzny.

 

Dziękuję za codzienną, mrówczą pracę na rzecz kolejnych pokoleń, za poświęcenie i oddanie dla misji edukowania, za empatię i sympatię dla dzieci i młodzieży, którzy w tych czasach jeszcze bardziej, niż kiedykolwiek potrzebują autorytetów i przewodników na życiowych ścieżkach. To dzięki Państwu młodzi ludzie zdobywają nie tylko wiedzę o otaczającym świecie, ale też umiejętność odnalezienia się w dorosłym, pełnym wyzwań świecie. Dziękuję za Państwa pracę wychowawczą, która przekłada się na kształtowanie postaw, utrwalanie wartości oraz uczy życia we wspólnocie.

                                          

Rok 2022 postawił nas przed wielkim testem człowieczeństwa. W obliczu koszmaru, jaki za sprawą rosyjskiej agresji ogarnął Ukrainę, my Polacy zostaliśmy jako państwo, regiony, społeczności lokalne i – po prostu – zwykli obywatele poddani egzaminowi, którego sednem jest niesienie pomocy naszym sąsiadom dotkniętym tragedią wojny. Solidarnie, gremialnie, bezinteresownie, w poczuciu empatii oraz pomni na bezcenne wartości, które stanowią fundament istnienia naszej Ojczyzny, podjęliśmy dzieło pomocy ukraińskim uchodźcom napływającym do Polski, jak i mieszkańcom Ukrainy, którzy pozostali w swoim kraju. Wojna i wszystkie jej konsekwencje stały się próbą solidarności, empatii, roztropności, szacunku, odpowiedzialności oraz wyzwaniem - także dla polskiej szkoły, która ma nie tylko edukować, ale także kształtować charaktery i wpajać wartości. Jestem przekonany, że doświadczeni i mądrzy nauczyciele oraz pedagodzy w tych niełatwych czasach jeszcze mocniej niż dotychczas stali się dla uczniów podporą w poszukiwaniu sensu egzystencji.

 

Z okazji Państwa święta życzę, aby misja edukowania wciąż i niezmiennie była dla Państwa wyzwaniem, które przynosi satysfakcję, a które mogą Państwo  podejmować w poczuciu bezpieczeństwa. Życzę także, aby praca z młodzieżą niosła radość, a świadomość, że „wykuwają” Państwo przyszłość, dawała poczucie spełnienia.

 

  Z wyrazami najwyższego szacunku

Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego

 

Do pobrania:

List marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej (plik pdf, 104,44 KB)

Z okazji Dnia Edukacja Narodowej