Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 

   Rzeszów, 2022 - 05 - 24

Pan

Konrad Fijołek

Prezydent Miasta Rzeszowa

Szanowny Panie Prezydencie,

Na Pana ręce przekazuję słowa wielkiego szacunku oraz wyrazy uznania dla całej społeczności Rzeszowa – stolicy Podkarpacia, uhonorowanej przez Radę Najwyższą Ukrainy oraz Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zaszczytnym tytułem „MIASTA RATOWNIKA”.

To honorowe miano, przyznane po raz pierwszy w historii, potwierdza wyjątkową rolę, jaką stolica Podkarpacia i jej mieszkańcy odgrywają w niesieniu bezinteresownej pomocy swym sąsiadom Ukraińcom oraz Ukrainie, w tragicznym i heroicznym czasie wojny. 

Gratuluję i dziękuję mieszkańcom Rzeszowa, władzom samorządowym, organizacjom pozarządowym, instytucjom, firmom, wolontariuszom oraz wszystkim, którzy bezinteresownie udzielają na wielu polach pomocy, zaświadczając czym jest międzyludzka solidarność, empatia, współczucie i przyjaźń oraz przekuwając je codziennie w większe, mniejsze i całkiem małe akty pomocy.

Przyznany Rzeszowowi tytuł może być rozumiany jako wielki, choć symboliczny ukłon i podziękowanie dla wszystkich mieszkańców Województwa Podkarpackiego, zwłaszcza mieszkańców Przemyślatak mocno zaangażowanych w niesienie pomocy dla Ukraińców.

Kierując moje słowa uznania dla Państwa codziennych dokonań, dedykuję słowa noblistki Wisławy Szymborskiej, które świetnie oddają sens dokonywanych przez Państwa  
czynów i gestów: „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”.  Dziękuję raz jeszcze za okazaną empatię, życzliwość i bezinteresowność. Każdy, nawet najmniejszy akt pomocy jest wielkim świadectwem człowieczeństwa, z którego mogą i powinni być Państwo - drodzy mieszkańcy Podkarpacia – dumni!

Z poważaniem

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego

 

Do pobrania: 

List do Prezydenta Miasta Rzeszowa (plik PDF, Rozmiar 71,5 KB)