Miniatura artykułu: Lutowa sesja sejmiku

 

Strategia karpacka, lotnisko w Jasionce, budowa nowych łączników z autostradą i drogą ekspresową S19 – to ważniejsze tematy lutowej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Sesja rozpoczęła się przyjęciem dwóch okolicznościowych stanowisk: pierwszego upamiętniającego 55. rocznicę święceń biskupich oraz ingres i 103. rocznicę urodzin arcybiskupa Ignacego Tokarczuka oraz drugiego z okazji 40. rocznicy podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Uzasadnienia do tych stanowisk odczytali wicemarszałek Piotr Pilch oraz wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś. Stanowiska zostały przyjęte przez aklamację. O intencjach ich przyjęcia mówią: marszałek Władysław Ortyl i przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz:

Kolejne stanowisko, jakie przyjęli radni, dotyczyło poparcia działań zmierzających do utworzenia Makroregionalnej Strategii dla obszaru Karpat. Treść stanowiska została uzgodniona z Samorządem Województwa Małopolskiego oraz Samorządem Województwa Śląskiego i będzie elementem wspólnego wystąpienia trzech regionów. W uzasadnieniu stanowiska zostało m.in. napisane:

 

 "Stworzenie strategii makroregionalnej daje szansę na realizację ambitnych i poważnych inwestycji oraz przedsięwzięć w wielu dziedzinach życia. Samorząd Województwa dostrzega potrzebę realizacji wspólnej polityki w ramach regionu. Pierwszym krokiem na drodze do powstania dokumentu było przyjęcie przez Europejski Komitet Regionów w grudniu 2019 roku opinii dotyczącej Makroregionalnej Strategii dla obszaru Karpat. Konieczne jest podejmowanie dalszych działań zmierzających do zinstytucjonalizowania idei rozwoju Podkarpacia w ramach regionu Karpat”.

Dlaczego przyjęcie strategii dla Karpat jest tak ważne dla rozwoju Podkarpacia oraz innych karpackich regionów mówił na sejmiku marszałek Władysław Ortyl oraz przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz. Stanowisko zostało przyjęte przez radnych jednogłośnie.

Stanowisko zostanie przekazane do wiadomości marszałków sejmu i senatu RP, premiera, ministrów oraz parlamentarzystów i europosłów z Podkarpacia wraz z apelem o poparcie starań zmierzających do utworzenia strategii.

Kolejnym istotnym dla regionu tematem było podwyższenie kapitału zakładowego o 10 mln złotych Spółki Port Lotniczy „Rzeszów Jasionka”. O takie dokapitalizowanie poprosił jej zarząd, a kwota dokapitalizowania ma stanowić refundację wkładu własnego do zrealizowanych projektów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W uzasadnieniu uchwały czytamy:

„Spółka znajduje się w trudnej i stale pogarszającej się sytuacji finansowej, spowodowanej negatywnym wpływem ciągle trwającej pandemii COVID-19. Przychody operacyjne lotniska za 2020 r. zmniejszyły się aż o 39,6 mln złotych w porównaniu do ubiegłego roku a liczba obsłużonych pasażerów spadła o 537 tysięcy. Zarząd przewiduje, że przychody w I kwartale 2021 r. spadną o 90% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019. W związku z powyższym nastąpi dalsze pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki”.

Do głosowania za uchwałą przekonywał m.in. marszałek Władysław Ortyl oraz radny Jan Tarapata:

Namawiam do głosowania za tą uchwałą. Dziś w obliczu tej covidowej sytuacji, problemów jakie mają lotniska, podejmowane są różne działania, aby wrócić do stanu sprzed 2019 roku. Musimy inwestować, napędzać gospodarkę, aby przejść ten kryzys. Tak samo stosujemy to podejście w przypadku portu lotniczego – argumentował marszałek Ortyl.

Port lotniczy w Jasionce to inwestycja w przyszłość. Nawet jeżeli ponosimy dzisiaj jakieś koszty, to powinniśmy to zrobić z myślą o przyszłości tego portu. Bez tego lotniska nasz region byłby ubogi. Lotnisko to ważny argument dla inwestorów, dlatego powinno być naszym oczkiem w głowie – tak mówił z kolei radny Jan Tarapata.

W podobnym tonie wypowiadał się radny Stefan Bieszczad oraz prezes lotniska Adam Hamryszczak:

Utrzymanie tego lotniska to nasz obowiązek. A kwota 10 mln złotych dokapitalizowania na inwestycje to nie jest duża kwota, być może powinna być nawet większa. Nie traćmy impetu w inwestowanie – mówił radny Stefan Bieszczad.

Jeżeli nie ma pasażerów na lotnisku to ciężko rozwijać jakikolwiek biznes okołolotniskowy. Mimo tych trudnych warunków u nas siatka połączeń w lecie ubiegłego roku była całkiem spora. Mamy też nowego przewoźnika Wizz Air, którego zdobyliśmy w bardzo trudnym czasie – argumentował prezes lotniska Adam Hamryszczak.

Były to głosy komentarza po wypowiedzi niektórych radnych z klubu KO, którzy podjęli decyzję, że nie poprą uchwały o dokapitalizowaniu lotniska. Marszałek podczas tej debaty przypomniał też, że na początku lutego prezes Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” - Stanisław Wojtera oraz Adam Hamryszczak - prezes portu lotniczego Rzeszów-Jasionka, poinformowali o innych, nowych inwestycjach na lotnisku za 50 mln złotych. Program inwestycyjny będzie realizowany przez najbliższe dwa lata. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” przekaże na ten cel prawie 40 mln zł. Pozostałe środki zapewni port lotniczy.  Co będzie zrobione za te pieniądze, więcej we wpisie na naszej stronie internetowej.

 

O kwestiach dokapitalizowania lotniska oraz o inwestycjach drogowych w regionie mówi marszałek Władysław Ortyl:

Podczas obrad radni przyjęli uchwałę uaktualniającą uchwałę z 2016 roku, a dotyczącą wsparcia finansowego dla powiatu rzeszowskiego na budowę dwóch łączników: do autostrady A4 do węzła Rzeszów-Północ i łącznika drogi ekspresowej S19  na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 –etap I. Na obie inwestycje radni zdecydowali się przeznaczyć 1,5 mln zł. wsparcia – po 750 tys. na każdą. Dotacja w części już została przekazana, a kolejne transze mają być wypłacane następująco:

Rozbudowa łącznika autostrady A4

2021 r. - 203 tys. zł

2022 r. – 337 tys. zł

2023 r. - 210 tys. zł.

Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19

2020 r. – 80 tys. zł

2021 r. – 670 tys. zł

Są to inwestycje o znaczeniu ponadregionalnym. Trzeba wspomóc powiat rzeszowski w tych działaniach – mówił podczas sejmiku radny Karol Ożóg.

Radni dokonali także zmian w budżecie m.in. w związku z inwestycją w Łańcucie na drodze wojewódzkiej 877, gdzie ma powstać nowy wiadukt. Jest to droga, którą przecinają tory, po których kursują pociągi w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej i co pół godziny przejazd jest zamykany. W związku z tym, że inwestycja rozpocznie się później niż była planowana, budżet na jej realizację na ten rok został zmniejszony, ale ogólnie kwota na całe zadanie została zwiększona o blisko 5,7 mln złotych. Wynika to z ofert złożonych w przetargu, które były wyższe niż środki zaplanowane dotychczas na to zadanie.

Na sesji marszałek województwa przekazał radnym informację dotycząca anulowania dofinansowania ze środków Funduszy Norweskich i EOG projektu pn. “Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat”. Wojewoda Ewa Leniart tradycyjnie przekazała najnowsze i najważniejsze dane dotyczące pandemii, z których wynika, że liczba chorych w regionie nieznacznie, ale systematycznie rośnie. Kolejna sesja odbędzie się już 1 marca, a jej I część będzie miała uroczysty charakter, bo poświęcona będzie przypadającemu wówczas Narodowemu Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Monika Konopka

Aleksandra Gorzelak-Nieduży

Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP