180223 L.Kornak2 kopia22 lutego 2018 roku odszedł śp. Lesław Kornak, dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

180212 nikeOstatkowy weekend obfitował w wiele imprez i bali. Swoją zabawę zorganizowało też środowisko piłkarskie. Podkarpacki Związek Piłki Nożnej rozdał swoje coroczne nagrody Podkarpackie Nike. W hotelu Łańcut wśród gości znaleźli się marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałkowie Maria Kurowska i Bogdan Romaniuk oraz członek zarządu Stanisław Kruczek.

W Użhorodzie odbył się I Międzynarodowy Festiwal wina „Wasilija” w którym udział wzięło ponad 120 producentów wina, miodu, serów i innych produktów regionalnych z całego Zakarpacia, a także innych obwodów ukraińskich. W wydarzeniu uczestniczyły ponadto delegacje i przedsiębiorcy z Węgier,  Słowacji, Rumunii, Niemiec, Macedonii oraz Polski, którą reprezentowało Województwo Podkarpackie.

171123 waisW Parlamencie Europejskim odbyła się konfenerncja pn. „Europejska wartość dodana Polityki Spójności w regionach” zorganizowana przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli.Jej celem było zaprezentowanie stanowiska Polski i regionów Polski Wschodniej w kontekście wybranych aspektów budowy nowej, zreformowanej Polityki Spójności po roku 2020.

171017Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Rektorzy Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania stali się partnerami we wspólnym przedsięwzięciu, którego celem jest stworzenie Podkarpackiego Centrum Innowacji. List intencyjny w tej sprawie podpisany został 17 października, w siedzibie urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie.

Zarząd województwa zatwierdził listę rankingową oraz dokonał wyboru projektów do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia. W sumie dofinansowanie w wysokości prawie 66 mln zł. otrzymają 22 firmy z Podkarpacia.

HERB 2Będzie więcej pieniędzy na projekty parasolowe. Biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie rozwoju mikroźródeł OZE realizowanych w ramach projektów parasolowych na rzecz mieszkańców Województwa Podkarpackiego oraz ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego regionu, liczbę złożonych wniosków, Zarząd Województwa Podkarpackiego zwiększył kwotę środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów w ww. konkursie.

170919 eddiePrzejeżdżająca po płycie rynku ciemna furgonetka łowców nagród w otoczeniu aktorów i statystów była finałową sceną nagrywaną na rzeszowskim rynku do filmu „Rock’n’Roll Eddie”. To jedna z czterech produkcji filmowych dofinansowanych przez Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy. Rzeszów jest jednym z kilku polskich miast obok: Białegostoku, Warszawy, Poznania, Krakowa, Wrocławia, gdzie kręcono zdjęcia do tej komedii familijnej.