180918 wieniecAby dożynkowej tradycji stało się zadość, Urząd Marszałkowski odwiedzili dzisiaj goście z Janowca położonego w gminie Radomyśl Wielki.

Delegacja składająca się z burmistrza Radomyśla Józefa Rybińskiego oraz mieszkańców Janowca, przekazała czlonkom zarządu województwa ręcznie wykonany wieniec dożynkowy. Jak podkreślał burmistrz, przygotowanie wieńca zajęło wiele dni ale wysiłek się opłacił. za przekazany wieniec dziękowała wicemarszałek Maria Kurowska wraz z czlonkiem zarządu regionu Piotrem PIlchem.

Daniel Łyszczek

Kancelaria Zarządu UMWP