logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 17 03

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Newsletter Samorządu

Jaka jest sytuacja jednostek służby zdrowia podległych samorządowi województwa, ile środków unijnych trafi do podkarpackich szpitali oraz jakie projekty z zakresu ochrony zdrowia samorząd chce zrealizować przy współudziale Funduszy Europejskich, o tym można było usłyszeć na konferencji prasowej, która odbyła się w urzędzie marszałkowskim. Konferencja stała się także okazją do podpisania umowy na realizację projektu onkologicznego współfinansowanego ze środków RPO WP w tarnobrzeskim szpitalu.

Stanisław Kruczek, członek zarządu odpowiedzialny za służbę zdrowia na Podkarpaciu wymieniał na konferencji inwestycje, jakie zostaną przeprowadzone w podkarpackich ośrodkach zdrowia. Wśród nich nie zabrakło projektów z zakresu rozbudowy szpitali, poprawy jakości leczenia, czy zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych.

Chcemy inwestować w nowe budynki szpitalne, infrastrukturę ratującą zdrowie i życie mieszkańców Podkarpacia. Dlatego prawie 206 mln zł trafi do szpitali wojewódzkich na Podkarpaciu ze środków unijnych – mówił z zadowoleniem Stanisław Kruczek. Jednocześnie zwrócił uwagę na problem zadłużenia szpitali:

Realizujemy duży projekt związany ze skonsolidowanymi programami naprawczymi, których celem ma być restrukturyzacja zadłużenia podkarpackich szpitali. Liczymy na to, że na przełomie roku szpitale będą miały już uporządkowaną sytuację z zadłużeniem. Ponadto podejmujemy decyzje zmierzające do uporządkowania systemu w ochronie zdrowia na Podkarpaciu. Już nastąpiło połączenie trzech placówek szpitalnych w Przemyślu, których skutek będzie bardzo pozytywny, bo połączone placówki będą miały wystarczający budżet do tego, żeby prawidłowo funkcjonować i myśleć pozytywnie o przyszłości. Również na terenie Rzeszowa nastąpiło połączenie dwóch szpitali, przygotowujemy się w tej chwili do przekazania jednego z nich Uniwersytetowi Rzeszowskiemu, w ten sposób zostałby utworzony szpital uniwersytecki, który zyskałby rangę ogólnopolską – dodał członek zarządu.

Kwota z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, jaką zostaną wsparte podkarpackie szpitale jest imponująca, bo wyniesie w sumie 330 mln zł. Aż 120 mln zł z tej kwoty trafi do szpitali powiatowych. W tym przypadku wnioski złożyło 19 szpitali, wszystkie pozytywnie już przeszły ocenę formalną i są w trakcie oceny merytorycznej. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu zaplanowano na wrzesień 2017 roku.

Ze środków RPO WP na lata 2014-2020 między innymi ponad 36 mln trafi do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, gdzie zostanie rozbudowana Klinika Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ. Z kolei do tarnobrzeskiego szpitala trafi prawie 30 mln zł. Obecny na konferencji Wiktor Stasiak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, nie ukrywał zadowolenia z faktu realizacji tak dużej inwestycji.

Tarnobrzeski szpital został wpisany w mapy potrzeb zdrowotnych, jako ośrodek wspierający istniejący już potencjał onkologiczny zarówno w naszym województwie jak i w województwach ościennych. Tak się składa, że szpital leży na styku trzech województw, najbliższy ośrodek onkologiczny z radioterapią jest w Rzeszowie, w sąsiednich są w Kielcach, Lublinie i Zamościu. Jest to rzeczywiście dzisiaj tzw. biała plama, szacujemy, że 600 tysięczna populacja jest w zasięgu naszego oddziaływania. Dzięki rozwojowi tego ośrodka poprawi się zdecydowanie dostępność do leczenia onkologicznego – mówił dyrektor.

Członek Zarządu Stanisław Kruczek i dyrektor Wiktor Stasiak złożyli uroczyście podpisy pod umową na realizację projektu „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 43 mln zł, w tym dofinansowanie z RPO WP - 29,5 mln zł i dotacja z budżetu państwa – 5 mln zł. Dzięki tym środkom zostanie wybudowany Ośrodek Radioterapii, zakupione zostaną dwa akceleratory do radioterapii, nastąpi adaptacja szpitalnych pomieszczeń w celu uruchomienia sal operacyjnych, zakupiony zostanie także aparat typu telekomando i wymieniony tomograf komputerowy.

Tekst: D. Kozik
Foto: M. Mielniczuk
Video: Sebastian Kieszkowski
Biuro Prasowe UMPW

Statystyka

Odwiedza nas 2420 gości oraz 0 użytkowników.