Otwórz/zamknij mapę strony

Jak się zaszczepić przeciwko COVID-19?

Załatw sprawę bez wychodzenia z domu. Lista niezbędnych telefonów i adresów e-mail do załatwienia spraw urzędowych.

Miniatura artykułu

Ruszyły konsultacje społeczne poświęcone Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030. Jest to dokument nowej generacji, który zakłada partnerski system wspierania podmiotów gospodarczych, przedsiębiorczości, start-upów, a także podnoszenie kompetencji zawodowych oraz promocję idei innowacyjności. W Jasionce, w siedzibie PPN-T „Aeropolis” dyskutowano o przyszłym kształcie tego dokumentu.

Udział w konsultacjach wzięli między innymi: przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu. Wśród uczestników znalazł się także Kazimierz Gołojuch, poseł na Sejm RP. Samorząd województwa na spotkaniu reprezentowali - marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Ewa Draus. Marszałek Władysław Ortyl podkreślał znaczenie strategii w rozwoju podkarpackiej gospodarki oraz konieczność konsultacji społecznych w tym zakresie:

Regionalna Strategia Innowacji powstawała w czasie pandemii, a zatem w okresie niezwykle trudnym dla nas wszystkich. Dlatego cieszę się, że możemy się dziś spotkać i rozmawiać o wspólnych celach w zakresie innowacji. Konsultacje społeczne rozpoczynają się w miejscu niezwykle ważnym dla rozwoju innowacji, bo właśnie tu – w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym one się rodzą i powstają. Stąd ruszymy dalej w Podkarpacie, do innych miast naszego regionu, gdzie będziemy kontynuować naszą dyskusję. Podkarpackie ma wpisane innowacje w swoim kodzie DNA, dlatego też powinny one być obecne w każdym aspekcie życia społecznego i gospodarczego województwa. Rozwój innowacji musi być jednak wsparty dobrą strategią, która będzie wskazywać dalsze kierunki rozwoju i precyzować źródła finansowania. Środki finansowe powinny natomiast pochodzić nie tylko z programów regionalnych, ale także z krajowych i europejskich – zauważył marszałek.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 jest opracowywana jako program rozwoju służący realizacji Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2030. Strategia innowacji stanowi jej uszczegółowienie w zakresie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, a także kształcenia kadr na potrzeby gospodarki. Wprowadzenia do Strategii i jej poszczególnych elementów dokonała wicemarszałek Ewa Draus.

Regionalna Strategia Innowacji jest programem rozwoju i realizacji naszej wojewódzkiej strategii Podkarpacie 2030 w obszarze gospodarczym, gdzie głównymi adresatami naszych działań są przedsiębiorcy oraz wsparcie i system wsparcia przedsiębiorców w rozwoju ich firm oraz w postawaniu nowych. Strategia jest kontynuacją dotychczas obowiązujących Regionalnych Strategii Innowacji i ma być narzędziem zarządu województwa do oddziaływania na sferę gospodarki regionu. Będzie uwzględniać instrumenty oddziaływania dostępne dla samorządu województwa, w tym program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz na przykład instrumenty zwrotne. Ze względu na szerszy niż dotychczas zakres, opierać się będzie głównie na dwóch funduszach: Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskim Funduszu Społecznym. Strategia będzie w sposób pełny i kompleksowy uwzględniać potrzeby  gospodarki województwa i wyznaczać kierunki jej dalszego rozwoju – mówiła wicemarszałek Ewa Draus.

Regionalna Strategia Innowacji stanie się kluczowym elementem umożliwiającym samorządowi województwa potwierdzenie wypełnienia warunku podstawowego dla CP1 dotyczącego dobrego zarządzania krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji. Od spełnienia tego będzie warunku zależeć możliwość ponoszenia wydatków związanych z Celem Polityki 1: „Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki promowaniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej”, tj. w ramach Priorytetu 1 programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Edyta Stanek, wiceprezes ML System i wiceprzewodnicząca Podkarpackiej Rady Innowacji wskazywała z kolei na znaczenie procesu konsultacji oraz możliwości wpływania na kształt Strategii, jakie w tym zakresie mają zainteresowani tym dokumentem:

W mojej ocenie ten dokument jest bardzo dobrą bazą do tego, żeby szerzej wyjść do wszystkich interesariuszy. To jest ten czas, żeby każdy miał swoje pięć minut na wprowadzenie uwag i opinii. Urząd marszałkowski bardzo szeroko podchodzi do kwestii konsultacji, pozwala nawet na wprowadzanie uwag online, co bardzo poszerza możliwości w tym zakresie. Tu nie ma ograniczania się do wąskiego grona, a wręcz przeciwnie jest to dobra metoda do tego, żeby każdy zainteresowany mógł wyrazić swoją opinię na temat strategii - powiedziała wiceprezes.

Regionalna Strategia Innowacji będzie się opierać na czterech inteligentnych specjalizacjach województwa podkarpackiego: lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, motoryzacja oraz informacja i telekomunikacja. Wdrożenie Regionalnej Strategii Innowacji wymaga zaangażowania wszystkich grup interesariuszy: przedstawicieli przedsiębiorstw, sektora nauki, IOB, klastrów, stowarzyszeń oraz administracji. Dlatego też reprezentanci grup interesariuszy włączani byli w przygotowanie projektu Strategii, m.in. w ramach prac Zespołu Roboczego ds. opracowania strategii.

Paweł Wais, dyrektor departamentu Rozwoju Regionalnego w urzędzie marszałkowskim omówił szczegółowo zapisy Strategii, a jednocześnie zwrócił uwagę na potencjał regionu w tym zakresie:

Wzrasta liczba podmiotów z kapitałem zagranicznym, wzrasta liczba podmiotów gospodarczych, mamy duży potencjał innowacyjności we wszystkich wskaźnikach innowacyjności, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym. Lokujemy się jako jedno z województw, które ma ten potencjał wyższy, jeśli chodzi o aktywność podmiotów w sferze innowacji, co nas bardzo mocno pozycjonuje i wyróżnia. Widzimy też koncentrację takich przemysłów z sektorów wysokiej szansy, jak przemysł lotniczy, motoryzacyjny, czy IT. To jest też nasza przewaga, którą musimy brać pod uwagę – powiedział.

Projekt RSI WP poddawany był prekonsultacjom podczas wielu spotkań z interesariuszami, zarówno w ramach paneli Inteligentnych Specjalizacji, jak i w trakcie spotkań ogólnych. W 9 dotychczas zrealizowanych spotkaniach łącznie wzięło udział ok. 380 osób, w tym: przedsiębiorców, naukowców, przedstawicieli klastrów, administracji i stowarzyszeń.

Projekt Strategii Innowacji został przedstawiony na posiedzeniu Podkarpackiej Rady Innowacyjności 26 lipca 2021 roku. Rada jednomyślnie podjęła uchwałę o zarekomendowaniu zarządowi województwa przyjęcia projektu RSI WP. Konsultacje społeczne w tym zakresie potrwają do 20 września na terenie całego województwa. Szczegółowe informacje  dotyczące strategii zamieszczane będą na stronie RSI

Tekst: D. Kozik

Fot: A. Magda

Biuro Prasowe UMWP

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego