Miniatura artykułuO znaczeniu programów Interreg w rozwoju Polski Wschodniej rozmawiali w Lubelskim Centrum Konferencyjnym samorządowcy i marszałkowie z województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. W spotkaniu Zarząd Województwa Podkarpackiego reprezentowała wicemarszałek Ewa Draus.

 

 Współpraca międzynarodowa realizowana przez polskie regiony w partnerstwie z regionami krajów UE oraz krajami sąsiadującymi stanowi istotny element polityki i strategii rozwoju polskich województw. Celem spotkania była wymiana doświadczeń, dyskusja oraz prezentacja dobrych praktyk i trwałych efektów rozwojowych projektów. Przede wszystkim konferencja ukierunkowana była na identyfikację wyzwań, jakie stawia przed regionami nowy okres programowania 2021-2027 w zakresie międzynarodowej współpracy partnerskiej.

Podstawą do debaty był raport z realizacji programów Interreg w województwach Polski Wschodniej w latach 2014–2020, który został opracowany przez Departament Strategii
i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie we współpracy
z urzędami marszałkowskimi z poszczególnych województw Polski Wschodniej.

W panelu ,, Znaczenie programów Interreg w rozwoju województw Polski Wschodniej – doświadczenia ze współpracy partnerskiej” w której udział wzięli: Moderator: Rafał Baliński, Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo FiPR, Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Ewa Draus, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Miron Sycz, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Joanna Sarosiek, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Województwo podkarpackie objęte jest obszarami wsparcia dwóch programów współpracy transgranicznej: Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 oraz Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 realizowanych w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna polityki spójności UE.  Ich głównym celem jest wzmacnianie partnerskiej współpracy, mającej na celu trwały rozwój obszaru przygranicznego oraz podnoszenie poziomu życia jego mieszkańców.- mówiła wicemarszałek Ewa Draus.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalne Jacek Żalek, dziękował organizatorom konferencji i wszystkim samorządowcom, którzy wzięli w niej udział.

Życzę aby ta konferencja przyczyniała się do dalszej współpracy i rozszerzyła horyzonty możliwości pozyskiwania i rozdysponowania funduszy, które będą do dyspozycji w nowej perspektywie- podkreślił minister Jacek Żalek

W drugiej sesji pn. ,,Efekty współpracy w ramach projektów Interreg. Dobre praktyki, rezultaty i korzyści – prezentacja konkretnych osiągnięć”, paneliści dzielili się swoimi spostrzeżeniami odnośnie rezultatów działań jakie są osiągane przy pomocy środków z programów Interreg.

Na zakończenie konferencji Marszałek Wjewództwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski dziękując za przybycie na to ważne spotkanie poświęcone programom Interreg, jednocześnie zaprosił na Samorządowy Kongres Gospodarczy, II Forum Regionów Trójmorza, które odbędzie się w dniach 29-30 czerwca br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

tekst. Krzysztof Witek
Kancelaria Zarządu
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego