Miniatura artykułuMieszkańcy Gminy Jasło będą mniej płacić za prąd. Samorząd otrzyma dofinansowanie do projektu, którego celem jest zwiększenie wytwarzania energii z Odnawialnych Źródeł Energii w źródłach rozproszonych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych.

 

 

W gminie staną więc nowe instalacje fotowoltaiczne, ponieważ stosowne podpisy złożyli dziś w urzędzie marszałkowskim wójt gminy Wojciech Piękoś oraz marszałkowie Władysław Ortyl i Piotr Pilch. Podpisaniu umowy towarzyszyli także radny województwa Wojciech Zając oraz skarbnik gminy Janusz Pawlik. – Ochrona  środowiska musi być teraz priorytetem. Dziś mamy dobre wiadomości dla gminy Jasło, ale podobnych projektów powstaje bardzo duże w całym Podkarpaciu. Tych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jest dużo – podkreślił marszałek Władysław Ortyl.  

“Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie Gminy Jasło” to tzw. projekt „parasolowy”, który złożony został do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w 2017 roku. Projekt jest realizowany w ramach III osi priorytetowej Czysta energia Działanie nr 3.1 „Rozwój OZE” - „projekty parasolowe” RPO WP na lata 2014-2020.

Wartość projektu to ok. 13 mln. zł. Wysokość dofinansowania wynosi ponad 8,6 mln zł. Dzięki tej pomocy wkład własny mieszkańców, którzy wnioskowali o dofinansowanie wyniesie zaledwie 30% wartości całej inwestycji.

Długoterminowe korzyści projektu to głównie poprawa środowiska naturalnego na terenie Gminy Jasło, na co wpłynie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, ale także zmniejszenie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych.​

 1. Wartość projektu ogółem – 13 315 125,60 zł
 2. Wydatki kwalifikowane – 12 328 820,00 zł
 3. Dofinansowanie – 8 630 174,00 zł
 4. Wkład własny ogółem – 4 684 951,60 zł

W ramach projektu „parasolowy” dotyczącego budowy instalacji na terenie Gminy Jasło zainstalowanych zostanie :

 • 1.328 szt. zestawów paneli słonecznych o łącznej mocy 1449,00 kW, w tym:
 • 76 szt. o mocy 3kW,
 • 194 szt. o mocy 4,5 kW oraz
 • 58 szt. o mocy 6 kW na budynkach mieszkalnych,
 • 2.341 szt. zestawów paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 1056,00 kW, w tym:
 • 76 szt. o mocy 2kW,
 • 156 szt. o mocy 3 kW oraz
 • 109 szt. o mocy 4 kW na budynkach mieszkalnych,
 • 3.54 szt. gruntowych pomp ciepła o łącznej mocy 570,20 kW, w tym:
 • 4 szt. o mocy 6kW,
 • 44 szt. o mocy 10,6 kW oraz
 • 6 szt. o mocy 13,3 kW w budynkach mieszkalnych,
 • 4.8 szt. powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy 83,20 kW, w tym:
 • 1 szt. o mocy 8,3 kW oraz
 • 7 szt. o mocy 10,7 kW w budynkach mieszkalnych,
 • Ilość jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 341 szt.
 • Ilość jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 328 + 54 + 8 = 390 szt.
 • Moc elektryczna: 1 056,00 kW
 • Moc cieplna: 1 449,00 + 570,20 + 83,20 = 2 102,40 kW
 • Moc całkowita: 1 056,00 + 2 102,40 = 3 158,40 kW

Zakończenie realizacji projektu zaplanowane zostało na 31 grudnia 2022 r.

Tekst: A. Magda
Zdjęcia: M. Romankiewicz