Miniatura artykułuNa początku 2021 r. w województwie podkarpackim, w wyniku porozumienia podmiotów realizujących projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego zainaugurowała działalność Lokalna Grupa Wsparcia. Jej zadaniem jest pomoc osobom i środowiskom podtrzymującym żywe niematerialne przejawy kultury.

 

 Na bazie współpracy zawiązanej w ramach projektu Interreg Central Europe – ARTISTIC (Waloryzacja zasobów niematerialnego dziedzictwa kulturowego dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym w regionach Europy Centralnej) i w oparciu o zawarte 30 grudnia 2020 r. wielostronne porozumienie instytucji i organizacji z terenu województwa podkarpackiego, sformalizowano funkcjonowanie Lokalnej Grupy Wsparcia na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu.

Województwo Podkarpackie dołączyło do porozumienia formalizującego współpracę w ramach wspomnianego projektu ARTISTIC, widząc w niematerialnym dziedzictwie kulturowym regionu istotne walory tożsamościowe i promocyjne oraz czynnik rozwoju kapitału społecznego.

Aktywność grupy opiera się na połączeniu potencjału i doświadczenia podmiotów działających w regionie, w celu wsparcia lokalnych depozytariuszy i instytucji w podejmowaniu inicjatyw służących identyfikacji, ochronie i promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jej członkowie podejmują także starania na rzecz zapewnienia finansowania i zwiększenia trwałości przedsięwzięć realizowanych w tym obszarze.

Lokalna Grupa Robocza swoją aktywnością wspiera funkcjonowanie i programuje działania dwóch Punktów Wsparcia NDK (niematerialnego dziedzictwa kulturowego) utworzonych przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i przy Stowarzyszeniu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk.

Skład Lokalnej Grupy Roboczej tworzą obecnie przedstawiciele Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie wraz z Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli w Rzeszowie, Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Estrady Rzeszowskiej, Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie wraz z Etnocentrum w Krośnie, Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk oraz Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Podmioty, które pragną wesprzeć merytorycznie Lokalną Grupę Wsparcia proszone są o kontakt z Departamentem Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub z jednym z pozostałych członków grupy.

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

UMWP w Rzeszowie