Miniatura artykułuW końcu ruszyła! Mowa o nowej inwestycji drogowej, jaką będzie długo wyczekiwana obwodnica miasta Tarnobrzega. Droga obwodowa powstanie dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Udział w uroczystym rozpoczęciu budowy wzięła wicemarszałek Ewa Draus.

 

 

Obwodnica połączy drogę wojewódzką nr 871 na wysokości stacji Orlenu, z drogą nr 723 w bezpośrednim sąsiedztwie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Będzie liczyła 9 km długości, a wraz z nią powstaną chodniki, ścieżki rowerowe, ronda i skrzyżowania, drogi serwisowe i przejścia dla zwierząt. Wzdłuż drogi zostaną także wykonane nowe nasadzenia oraz częściowo pojawią się ekrany akustyczne. Zakończenie inwestycji zaplanowano na październik 2022 roku.

Udział w uroczystym rozpoczęciu prac budowlanych wzięli między innymi: Rafał Weber – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Dariusz Bożek - prezydent miasta Tarnobrzega oraz Kamil Kalinka – dyrektor WORD w Tarnobrzegu.

Wicemarszałek Ewa Draus powiedziała, że to ważna inwestycja dla Tarnobrzega, która zasadniczo zmieni układ komunikacyjny w tej części regionu:

Tarnobrzeg dzięki tej drodze włącza się w wielkie grono miast na Podkarpaciu, w których w ostatnim czasie wybudowano lub rozpoczęto budowę obwodnic. Podkarpackie buduje sieć wewnętrznych połączeń komunikacyjnych, które ułatwią przemieszczanie się mieszkańcom i przybywającym tu turystom, a tym samym skrócą czas przejazdu między miastami. Obwodnica z całą pewnością przełoży się także na wzrost gospodarczy Tarnobrzega oraz poprawi bezpieczeństwo jego mieszkańców, bo wyprowadzi uciążliwy ruch kołowy z centrum na zewnątrz – mówiła wicemarszałek.

Budowa obwodnicy jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej nr V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 50 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO WP to ponad 42 mln zł. Wkład własny miasta Tarnobrzega to niemal 7,5 mln zł, z czego 1 mln zł to dotacja celowa z budżetu województwa podkarpackiego.

Umowa na dofinansowanie obwodnicy Tarnobrzega zastała podpisana 28 września 2017 roku pomiędzy województwem podkarpackim a gminą Tarnobrzeg. 2 czerwca 2020 roku podpisano aneks do umowy.

Obwodnica przełoży się na zwiększenie dostępności transportowej północnej części województwa podkarpackiego poprzez zwiększenie przepustowości dróg wojewódzkich nr 723 i 871 oraz wpłynie na likwidację „wąskiego gardła” spowodowanego dużym obciążeniem tych dróg przez samochody osobowe i ciężarowe. Dzięki tej inwestycji ruch pojazdów, w tym ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony poza centrum miasta, a przez to nastąpi znaczne odciążenie istniejącego układu drogowego.

 

Tekst. D. Kozik

Biuro Prasowe UMWP

Fot. Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Mediami

Urząd Miasta Tarnobrzeg