Miniatura artykułuW Podkarpackim Centrum Innowacji rektorzy trzech podkarpackich uczelni odebrali czeki na łączną kwotę ponad 10 mln złotych. Pieniądze to wsparcie na projekty badawczo-rozwojowe dla Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

 

W ramach drugiego naboru do programu grantowego, do Podkarpackiego Centrum Innowacji wpłynęły w sumie 143 wnioski o dofinansowanie innowacyjnych projektów. Było to o ok. 40% więcej niż w ramach pierwszego naboru. Oceny merytorycznej złożonych wniosków dokonywali zewnętrzni eksperci. Ostatecznego wyboru dokonali członkowie Komitetu Alokacji Zasobów PCI, w skład którego wchodzą przedstawiciele PCI, uczelni partnerskich, przedsiębiorstw i organizacji biznesowych z regionu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Decyzją KAZ dofinansowaniem zostały objęte 63 projekty, które w ramach II naboru zgłosiły trzy podkarpackie uczelnie. Wysokość grantów dla poszczególnych uczelni wygląda nastepujaco:

1.     Politechnika Rzeszowska – 32 projekty o łącznej wartości dofinansowania 4,9 mln złotych;

2.     Uniwersytet Rzeszowski – 25 projektów o łącznej wartości dofinansowania 4 mln 158 tys. zł

3.     Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – 6 projektów o łącznej wartości dofinansowania ok. 1 mln złotych  

Cieszymy, że w sposób uroczysty, symboliczny możemy przekazać te czeki dla poszczególnych uczelni. Wszystkie projekty, które zostały złożone muszą lokować się w naszych Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach. Miłą niespodzianką jest to, że najbardziej eksploatowanym obszarem RIS-ów jest jakość życia. Chcielibyśmy, żeby ta Inteligentna Specjalizacja nabierała coraz większego znaczenia wśród pozostałych czterech Specjalizacji. Wydaje nam się, że na ten moment to informatyka, lotnictwo i motoryzacja najwięcej wnoszą do naszej sytuacji i pozycji gospodarcze, ale gdy popatrzymy na granty to 81% trafia na naszą Inteligentną Specjalną związaną z jakością życia – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Łącznie wartość dofinansowania wszystkich 63 projektów w ramach II naboru wynosi ponad 10 mln złotych. Każdy z rektorów otrzymał czek z równowartością kwot przyznanych dla jego uczelni.

W uroczystym wręczeniu czeków udział wzięli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl, Prezes Zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji, Jacek Kubrak oraz rektorzy: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, rektor PRz, prof. dr hab. Sylwester Czopek, rektor UR, a także dr Wergiliusz Gołąbek, rektor WSIiZ.

Monika Konopka

Biuro Prasowe UMWP

Fot. PCI