Zdjęcie z wydarzenia

Marek Wiater, pełniący obowiązki dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, oddał się do dyspozycji Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

 W związku z sytuacją panującą w placówce, a także z uwagi na potrzebę wprowadzenia zmian w jej funkcjonowaniu, zarząd województwa uznał, że szpitalowi potrzebne jest nowe spojrzenie na jego działalność. Dlatego członkowie zarządu zdecydowali o odwołaniu pana Marka Wiatera z funkcji dyrektora szpitala.

Pan Marek Wiater przejął obowiązki w trudnym momencie, bo w trakcie pandemii koronawirusa i po śmierci poprzednika Tadeusza Pióry, który rozpoczął trudny proces restrukturyzacji placówki i prowadził wielomilionowe inwestycje. Członkowie zarządu województwa chcą podziękować mu za pracę poświęcenie i zaangażowanie w kierowaniu szpitalem w tym niełatwym momencie.

Członkowie zarządu podczas posiedzenia w dniu 30. listopada zdecydowali powierzyć obowiązki dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 panu doktorowi nauk med. Januszowi Ławińskiemu, dotychczasowemu kierownikowi Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej Klinicznego Szpitala nr 1 w Rzeszowie. Z uwagi na trwającą pandemię, piętrzące się wymagania dla jednostek służby zdrowia oraz wspomnianą już sytuację w szpitalu zarząd zdecydował się na powołanie nowego dyrektora w trybie bez konkursu co umożliwiają nowe uwarunkowania prawne obowiązujące w czasie pandemii Covid-19. Docelowo jednak zarząd planuje ogłosić konkurs na to stanowisko.

Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy UMWP