Nie w Krynicy a w  Karpaczu odbywa się już 30. edycja Forum Ekonomicznego. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w powiecie nowosądeckim tegoroczne dyskusje i panele przeniesiono do Karpacza.

„Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota?” – to tegoroczne hasło forum wokół, którego planowane były tematy większości paneli i debat. Województwo Podkarpackie reprezentują wicemarszałek Piotr Pilch oraz przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz. Efektownie prezentuje się również stoisko promocyjne województwa.

W ramach Forum Ekonomicznego trwa również 27. edycja Konferencji Europa Karpat, z udziałem m.in. wicemarszałka Sejmu, szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego, a także ministrów i parlamentarzystów. Politycy, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych będą dyskutować o kluczowych problemach Europy Środkowo-Wschodniej. Rozmowy dotyczyć będą również przyszłości Trójmorza, a także inicjatyw takich jak Polsko-Węgierska Szkoła Liderów, Międzynarodowe Forum Współpracy Młodych Karpat i Trójmorza, Collegium Carpaticum, czy projekt Via Culturalia.

Ponadto obrady Forum Ekonomicznego w Karpaczu są okazją do spotkania czołowych postaci białoruskich środowisk demokratycznych i biznesowych. Wśród gości Forum jest m.in. Swiatłana Cichanouska. Jest to jej pierwsza zagraniczna podróż w roli lidera opozycji.

Tekst: Tomasz Leyko
Fot. K. Zajączkowski, P.Pilch