5 września 2020 roku w Krakowie zmarł Ksiądz Kardynał Marian Jaworski. Żegnam wybitnego kapłana, który w swym życiu kierował się odwagą i gotowością służenia Kościołowi w trudnych czasach. Jego duszpasterska misja podporządkowana była słowom św. Pawła  Apostoła: „Dla mnie życiem jest Chrystus”, a całe życie poświęcone było budowaniu wspólnoty Kościoła – napisał w kondolencjach po śmierci hierarchy marszałek Władysław Ortyl. Kardynał był świadkiem trudnej historii, możemy go nazwać odnowicielem życia Kościoła Lwowskiego – tak z kolei o zmarłym mówi metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz.

Przez lata kardynał Jaworski był przyjacielem i duchowym powiernikiem św. Jana Pawła II, metropolitą lwowskim, pierwszym rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. To kardynał Jaworski udzielił Ojcu Świętemu wiatyku tuż przed śmiercią Papieża Polaka.

Marian Jaworski urodził się 21 sierpnia 1926 r. we Lwowie i tam rozpoczął swą kapłańską drogę. Święcenia przyjął w roku 1950 z rąk arcybiskupa lwowskiego Eugeniusza Baziaka. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Przez wiele lat oddawał się pracy naukowo-dydaktycznej, pełniąc obowiązki profesora seminariów duchownych w Krakowie, sekretarza Rady Naukowej Episkopatu Polski, dziekana Wydziału Teologicznego w Krakowie. Po przekształceniu w 1981 r. Wydziału Teologicznego w Papieską Akademię Teologiczną był wykładowcą, a  w latach 1982-1988  jej pierwszym rektorem.

W latach 50-tych XX przyszły kardynał zaprzyjaźnił się z ks. Karolem Wojtyłą, przyszłym papieżem. „Połączyło ich zamiłowanie do nauki, duszpasterstwo wśród młodzieży, a przede wszystkim tych dwóch ludzi aż do śmierci połączyła głęboka wiara i miłość Kościoła”  – podkreśla kardynał S. Dziwisz.  W 1984 r. Jan Paweł II mianował go biskupem i administratorem apostolskim polskiej części Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie. Sakrę biskupią przyjął z rąk kard. Franciszka Macharskiego. W 1991 r. został metropolitą lwowskim, a rok później wybrano go przewodniczącym Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy. W latach 1996-98 był także administratorem apostolskim Diecezji Łuckiej. W 1998 r. Jan Paweł II mianował abp. Mariana Jaworskiego kardynałem in pectore, a trzy lata później ogłosił jego nominację. Kardynał szczególną troską otaczał utworzone we Lwowie seminarium duchowne, sprawę powołań kapłańskich, remonty i budowę kościołów.

Kard. Marian Jaworski przyjaźnił się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, który przy wielu okazjach wyrażał swoje uznanie dla Kardynała za jego pracę kapłańską i profesorską oraz olbrzymi wkład w rozwój nauki katolickiej. Jako bliski przyjaciel papieża Polaka, kard. Jaworski udzielił Janowi Pawłowi II tuż przed śmiercią sakramentu namaszczenia chorych.

W 2017 roku „w uznaniu znamienitych zasług dla odbudowy życia religijnego na Kresach Wschodnich oraz pogłębiania dialogu ekumenicznego, za osiągnięcia naukowe w dziedzinie filozofii i teologii” prezydent RP Andrzej Duda odznaczył kard. Mariana Jaworskiego Orderem Orła Białego.
W tym samym roku Samorząd Województwa uhonorował Kardynała tytułem „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. W październiku w Krakowie 2017 roku marszałek Władysław Ortyl oraz przewodniczący sejmiku województwa Jerzy Cypryś wręczyli kardynałowi tytuł wraz z pamiątkową plakietą.

Chcemy w ten skromny sposób podziękować w imieniu mieszkańców województwa podkarpackiego, za posługę duszpasterską na rzecz ziemi lubaczowskiej, ale również za pracę na Ukrainie. Musimy upamiętniać i honorować tak ważne postaci. Ksiądz kardynał to świadek historii, bliski  przyjaciel Jana Pawła II, rektor Papieskiej Akademii Teologicznej. Prezydent Andrzej Duda osobiście przyjechał, aby wręczyć mu Order Orła Białego. To dla nas zaszczyt, że przyjął również od nas wyróżnienie - powiedział wówczas marszałek Władysław Ortyl. Kardynał Marian Jaworski odszedł w Krakowie  mając 94 lata.

Biuro prasowe UMWP