200724 pbotPo raz drugi w historii, swoje święto obchodzą żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jest to okazja do podsumowań dotychczasowych działań formacji oraz wręczenia odznaczeń za wzorową służbę. Tegoroczne obchody odbyły się w czasie trwającej pandemii – okresie intensywnej pracy podkarpackich terytorialsów.

Rozpoczynając uroczystości - płk Dariusz Słota, dowódca Brygady – nawiązał do historii i ustanowienia święta 3. PBOT.

- Ponad rok temu Minister Obrony Narodowej ustanowił święto Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, przypadające na dzień 26 lipca. To dzień zrywu podkarpackich struktur Armii Krajowej, kiedy dołączyli do Akcji Burza, po latach konspiracji wchodząc do walki ze znienawidzonym okupantem – przypomniał płk Słota.

Mówił także o ostatnich działaniach, jakie w czasie pandemii podejmują żołnierze Brygady.

- Dzisiaj, w ferworze walki z zabójczą zarazą, doświadczeni miesiącami wspierana struktur administracji rządowej i samorządowej, naszych przyjaciół w różnokolorowych uniformach.  Dowodząc gotowości wsparcia mieszkańców naszej podkarpackiej ojczyzny, w chwilach katastrof naturalnych, stajemy z dumnie uniesionym czołem w drugą rocznicę utworzenia naszej formacji – podkreślił dowódca formacji.  

Chwilę po wystąpieniu dowódcy, za zasługi dla formacji i wzorową służbę - odznaki honorowe oraz wyróżnienia, odebrali żołnierzy Brygady.

Za służbę, wojskowym dziękowała także wicewojewoda Jolanta Sawicka.

- Proszę przyjąć wyrazy najwyższego uznania za działanie, które podejmujecie w sytuacjach nagłych i kryzysowych. Wymagających wielkiej determinacji, odwagi, pracowitości i determinacji – powiedziała wicewojewoda.

Do zawołania Brygady nawiązał natomiast marszałek Władysław Ortyl.

- Zawsze gotowi, zawsze blisko - to hasło, które świetnie realizujecie w życiu codziennym. Dzisiejsze odznaczenia i wyróżnienia są tego najdobitniejszym dowodem. Jako Marszałek Województwa Podkarpackiego, chciałem wam bardzo podziękować za waszą gotowość do niesienia pomocy w czasie klęsk żywiołowych, które ostatnio nawiedzały nasz region – zwrócił się do żołnierzy marszałek Ortyl, dodając - Wspominając historię powstania waszej formacji, pamiętam wiele dyskusji i krytycznych głosów. Dowiedliście jednak, że wasze istnienie jest doskonałym uzupełnieniem wszystkich formacji, które służą bezpośrednio mieszkańcom – dodał marszałek

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) jako piąty rodzaj sił zbrojnych zostały powołane 1 stycznia 2017 roku. Ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Żołnierze WOT mają być związani z ludnością i rejonem działań, w którym będą zabezpieczać obywateli i infrastrukturę. Odciążą od tych zadań jednostki operacyjne, które będą mogły skupić się na zasadniczych kierunkach obrony. W czasie pokoju zadaniem wojsk OT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych nie będzie zastępować służb ratowniczych, ale wspierać i uzupełniać ich działania.

Od marca 2017 r. patronem 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej jest płk Łukasz Ciepliński, prezes IV Zarządu WiN, zamordowany 1 marca 1951 r. Brygada otrzymała wówczas nazwę wyróżniającą "Podkarpacka" i przejęła tradycje miejscowego podokręgu i inspektoratów AK oraz okręgu i rejonów WiN.

Michał Mielniczuk
Biuro Prasowe UMWP