13 projektów z listy rezerwowej otrzymało decyzją zarządu województwa dofinansowanie ze środków unijnych na inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę. Było to możliwe dzięki zwiększeniu kwoty na te zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Projekty z listy rezerwowej, które otrzymały dofinansowanie, będą realizowane przez podkarpackie gminy lub zakłady gospodarki komunalnej. Dzięki dodatkowym pieniądzom powstaną m.in. nowe sieci wodociągowe, zmodernizowane zostaną stare stacje uzdatniania wody a także wykonane będą nowe ujęcia wód podziemnych. Średnie dofinansowanie wyniosło 1,5 mln złotych, część gmin dostała po prawie 2 mln zł, a trzy ok. 500 tys. złotych. Łącznie jest to ponad 20 mln 281 tys. złotych. Dofinansowanie otrzymały gminy: Ropczyce, Mielec, Przecław, Lesko, Sędziszów Małopolski, Brzostek, Iwierzyce, Bukowsko i Jeżowe oraz Gminny Zakład Komunalny w Brzeźnicy, Tarnobrzeskie Wodociągi, Zakład Gospodarki Komunalnej w Kańczudze oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie.

Cieszę się, że pojawiły się wolne środki i mogliśmy te pieniądze przeznaczyć na te „wodne inwestycje”, gdyż są to ważne projekty dla lokalnych społeczności w różnych częściach Podkarpacia – mówi marszałek Władysław Ortyl.

Wcześniej Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania 29 projektów poprawiających zaopatrzenie mieszkańców regionu w wodę, na łączną kwotę dofinansowania ponad 43 mln złotych. Łącznie zrealizowane będą więc 42 projekty, a dofinansowanie na wszystkie te inwestycje wynosi w sumie ponad 63 mln złotych.

Monika Konopka
Biuro prasowe UMWP