32 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu podkarpacia otrzymało promesy na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych. W uroczystości, która odbyła się 23 czerwca br. na placu wewnętrznym Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie wziął udział wicemarszałek Piotr Pilch.

W uroczystości wzięli również udział: poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Adam Skiba.

Za społeczną i ofiarną służbę, za niesioną pomoc każdemu, kto jest w potrzebie, dziś Wam tu obecnym i za Waszym pośrednictwem pozostałym druhom serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego. Dziękuję Wam za efektywną pracę, za poświęcenie i trud ponoszony w ciągłej walce o ochronę zdrowia, życia i mienia otaczającego nas społeczeństwa oraz godne pełnienie służby -  powiedział nadbryg. Andrzej Babiec.

Bardzo się cieszę, że kolejne jednostki OSP otrzymają nowe wozy strażackie. Jest to sprzęt bez którego praca strażaków była by niemożliwa. Również chciałbym podziękować za służbę, której się oddajecie wielokrotnie z narażeniem zdrowia lub nawet życia – dodał wicemarszałek Piotr Pilch.

Podkarpackie jednostki OSP otrzymają w sumie 22 średnich i 10 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych za kwotę prawie 20 mln zł. Zakup finansowany jest z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w tym również z wojewódzkiego funduszu), Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, samorządów terytorialnych oraz z zakładów ubezpieczeń.  


FOTO bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie