Epidemia koronawirusa sprawiła, że świętowanie 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II przeniosło się do przestrzeni wirtualnej. Dzięki internetowym łączom urząd marszałkowski  zorganizował e-Seminarium z udziałem między innymi arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego – świadka świętości Jana Pawła II oraz księży biskupów i arcybiskupów z diecezji obejmujących Podkarpacie.

Seminarium rozpoczęło się prezentacją krótkiego filmu o Janie Pawle II. Zachęcamy do jego obejrzenia, aby zobaczyć, jak przebiegały pielgrzymki Ojca Świętego na Podkarpaciu i jakie wywoływały emocje.

Seminarium rozpoczął marszałek województwa Władysław Ortyl, który powiedział, że choć jest to szczególnie trudny dla nas wszystkich czas ze względu na pandemię, tego święta nie możemy pominąć.

Musimy uczcić pamięć wielkiego Polaka – powiedział marszałek Ortyl. A tak marszałek mówi o pomyśle organizacji internetowego seminarium:

Jako kolejny głos zabrał ks. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski – gość honorowy e-Seminarium. Arcybiskup powiedział, że wybór kardynała Karola Wojtyły na głowę kościoła katolickiego był wielkim zaskoczeniem.

Dla nas żyjących za żelazną kurtyną zaistniało światło nadziei, bo oto po tamtej stronie znalazł się człowiek, który rozumiał nasze rozterki, troski i pragnienia. Można powiedzieć, że mieliśmy swojego człowieka, który upomni się o naszą wolność – mówił arcybiskup Mokrzycki.

Arcybiskup mówił także o wielkiej charyzmie Jana Pawła II, któremu zawdzięczamy współczesne oblicze ziemi, a także o jego nauczaniu, które było uniwersalne.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreślała z kolei fakt, że Jan Paweł II był i jest dla milionów ludzi mentorem, wyznacznikiem postępowania a takie postacie wymagają upamiętniania:

„Pielgrzymki Jana Pawła II na ziemi podkarpackiej” – to tytuł prelekcji, którą podczas seminarium wygłosił ks. dr Rafał Flak, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Rzeszowskiej Kurii Diecezjalnej. Ksiądz Flak mówił, jak przebiegały przygotowania do papieskich wizyt, a także przytaczał ciekawostki i przesłania z każdej pielgrzymki. O wędrówkach papieża po beskidzkich szlakach opowiadała – Małgorzata Kosiarska z Regionalnego Centrum Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach.

Gośćmi dyskusji między innymi byli: arcybiskup bp. Adam Szal - Metropolita Przemyski, ks. bp Krzysztof Nitkiewicz – Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej, ks. bp Marian Rojek – Ordynariusz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej oraz s. Anna Telus – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie. Arcybiskup Adam Szal mówił o tym, co było skarbem dla Jana Pawła II – a była to m.in. rodzina, wiara i życie.  Biskup sandomierski wspominał o tym, że papież bronił ludzkiej godności, wstawiał się za każdym człowiekiem i uczył, że człowieczeństwo wyraża się w drobnych gestach. Biskup Marian Rojek opowiadał zaś o pielgrzymkach do Lubaczowa i Zamościa.  Siostra Anna Telus mówiła z kolei o wychowaniu młodych ludzi, uczniów szkoły sióstr Prezentek, w duchu papieskiego nauczania i wartości. Moderatorem seminarium był Robert Godek, dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Również w poniedziałek odbył się uroczysty zarząd z okazji rocznicy urodzin papieża. Podczas obrad członkowie zarządu zdecydowali o przekazaniu na rzecz Sióstr Prezentek budynku przy ul. Lisa Kuli w Rzeszowie, który stanowi własność województwa podkarpackiego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności pożytku publicznego z zakresu oświaty i wychowania. Siostry dzierżawią go od ubiegłego roku. Wszyscy członkowie zarządu poparli tę uchwałę, argumentując, że będzie to wkład w dziedzictwo, jakie pozostawił Jan Paweł II, który kładł wielki nacisk na kształcenie młodzieży.                  

Monika Konopka
Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP