Zarząd województwa - łącząc się poprzez internet - zebrał się na uroczystym posiedzeniu w związku z obchodzoną dzisiaj w całym kraju 100. rocznicą urodzin swiętego Jana Pawła II. Na posiedzeniu zapadły ważne decyzje dotyczące rocznicowego stanowiska oraz przekazania nieruchomości, która ma być pomnikiem upamiętniającym nauczanie Papieża-Polaka.

To jest wyjątkowy czas, ale powinniśmy uczcić tę wyjątkową osobę. Czas, uwarunkowania w jakich się znaleźliśmy zmuszają nas tym bardziej do refleksji – tymi słowami rozpoczął posiedzenie zarządu marszałek Władysław Ortyl.

W dalszej części marszałek odczytał stanowisko dotyczące 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II pn. „Dziedzictwo, któremu na imię Polska” – perspektywa Samorządu Województwa Podkarpackiego. W stanowisku znalazły się m.in. takie słowa:

„Niezmiennie jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu za troskę o człowieka i prawa człowieka, za zaangażowanie w dzieło odzyskania i odbudowy naszej narodowej niepodległości. Chcemy także w duchu miłości i solidarności odpowiedzieć na to wielkie wołanie Świętego Papieża o potrzebę patriotyzmu oraz naszej narodowej odpowiedzialności za „dziedzictwo, któremu na imię Polska”. Pragniemy, aby nasza odpowiedź miała wymiar czynu – rzeczywistej pracy, według tych wartości, na które wskazywał św. Jan Paweł II oraz działań podejmowanych w sferze samorządowej, które sprawią, że „Wojtyłowe Dziedzictwo” – dziś już tak mocno wpisane w tradycję naszego Narodu i Państwa, będzie dla nas zarówno zobowiązaniem, jak i fundamentem służby mieszkańcom – ludziom i wspólnotom tworzącym nasz Region – Województwo Podkarpackie”.

Stanowisko zostało przyjęte przez członków zarządu. Teraz trafi pod głosowanie radnych sejmiku województwa na najbliższej, majowej sesji. Drugą, ważną uchwałą podjętą przez zarząd, było przekazanie na rzecz Sióstr Prezentek budynku przy ul. Lisa Kuli w Rzeszowie, który stanowi własność województwa podkarpackiego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności pożytku publicznego z zakresu oświaty i wychowania. Siostry dzierżawią budynek od ubiegłego roku. Wszyscy członkowie zarządu poparli tę uchwałę, argumentując, że będzie to wkład w dziedzictwo, jakie pozostawił Jan Paweł II, który kładł wielki nacisk na kształcenie młodzieży.

Przekazanie nieruchomości będzie realizacją spuścizny Jana Pawła II, który był wielkim nauczycielem i do edukacji przywiązywał dużą wagę uznając, że jest to przyszłość naszego kraju, naszego świata – argumentowała wicemarszałek Ewa Draus.

W podobnym duchu wypowiadali się pozostali członkowie zarządu, dodając, że Siostry Prezentki prezentują najwyższy poziom nauczania w regionie. Teraz uchwała zarządu trafi na sejmik, gdzie ostateczną decyzję podejmą radni.

Na uroczystym posiedzeniu zarządu nie zabrakło także kremówek, które dostarczyli lokalni cukiernicy, którzy w ten sposób upamiętniają wybitnego Polaka.

Monika Konopka
Sebastian Kieszkowski
Tomasz Leyko
Biuro Prasowe UMWP