Po raz pierwszy w historii województwa regionalny parlament Podkarpacia czyli Sejmik Województwa Podkarpackiego obradował zdalnie. Debata radnych województwa odbyła się online, a wśród uchwał znalazło się stanowisko sejmiku województwa z wyrazami wdzięczności dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i wszystkich pracowników ochrony zdrowia, a także przedstawicieli służb mundurowych i pracowników sanepidu za pełną heroizmu i odpowiedzialności postawę w czasie epidemii koronawirusa.

To nieco nietypowa forma pracy na odległość, ale jesteśmy do niej przygotowani. W ubiegłym tygodniu jako klub Prawa i Sprawiedliwości obradowaliśmy w systemie zdalnym, odbyły się także dwie komisje sejmikowe, radni mogli już przećwiczyć te nowe procedury – podkreśla marszałek Władysław Ortyl.

Przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz prowadził sesję ze swojego gabinetu w siedzibie urzędu marszałkowskiego. Radni obradowali zdalnie - w swoich domach i miejscach swojego pobytu, część w różnych salach urzędu marszałkowskiego zdalnie także podejmowali decyzje. Oddawanie głosów umożliwiło specjalne oprogramowanie.

Pierwotny termin sesji zaplanowany był na 30 marca. W związku z zaistniałą sytuacją zdecydowałem o przeniesieniu go na 6 kwietnia, tak aby przygotować się na zdalne przeprowadzenie tej debaty. Moje stanowisko przypomina nieco stację komputerową, ale tych kilka komputerów jest potrzebnych, aby móc sprawnie prowadzić sesję, udzielać radnym głosu, zliczać głosy w trakcie głosowania i reagować na bieżąco w czasie obrad. Czuję się trochę jak debiutant – mówi przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz - Chciałbym, aby to był pierwszy i ostatni sejmik prowadzony w taki sposób, ale nie wiem czy tak szybko uda się pokonać tę epidemię – dodaje przewodniczący Borcz.

W czasie sesji wiceprzewodniczący Klubu PIS Bogdan Romaniuk poinformował, że radni tego klubu zdecydowali się przekazaniu swych diet, pobieranych w ramach pełnienia obowiązków radnego - na potrzeby szpitala w Łańcucie. W odpowiedzi na te gest przekazanie swojej diety na potrzeby stowarzyszenia zbierającego na rzecz służby zdrowia zadeklarował także radny PO Piotr Tomański.

Widzę że otwierają się serca i kieszenie – te gesty podsumował przewodniczący Jerzy Borcz.

To ważny sejmik dlatego, że chcielibyśmy uruchomić finanse na inwestycje drogowe, na inwestycje w szpitalach. To wszystko jest ważne, aby gospodarka , aby system inwestycyjny nie stanął w tej trudnej sytuacji – zaznacza marszałek Ortyl.

Radni województwa zdecydowali o ujęciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego 2020-2045 nowego przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865”. Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu RPO WP 2014-2020 przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2020 - 2022. Cała inwestycja ma kosztować nico ponad 35 mln złotych, w tym finansowanie ze środków: UE ponad 29,7 mln złotych oraz ponad 5,3 ml zł z budżetu województwa podkarpackiego.

To ważna droga prowadząca do powiatu lubaczowskiego i naszego pięknego Roztocza- powiedział marszałek Ortyl mówiąc o nowej inwestycji.

Radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 1,2 mln złotych na rzecz powiatu ropczycko – sędziszowskiego na budowę łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I.

Radni zdecydowali o dołożeniu środków na realizację kilku ważnych inwestycji drogowych. 4 mln złotych zostanie przeznaczone dla PZDW na wykupy gruntów pod przebudowy dróg wojewódzkich. 2,5 mln złotych zostało dołożone do rozbudowy drogi 893 Lesko-Baligród-Cisna a konkretnie na budowę mostu na rzece Hoczewka. Ponad 4,6 mln złotych dołożonych zostało do budowy obwodnicy Kolbuszowej i Weryni w ciągu drogi 875, a kolejne ponad 6,2 ml złotych zwiększyło tegoroczny budżet budowy obwodnicy Dynowa w ciągu drogi 835 Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska.

Zdalnie w sesji sejmiku województwa uczestniczyli wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka oraz sesji Adam Sidor Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Wojewoda Ewa Leniart poinformowała, że wydała decyzję o możliwości ustawiania przed szpitalami, tam gdzie będzie taka potrzeba, namiotów do wstępnego oceniania stanu zdrowia pacjentów, tak by uniknąć sytuacji skażenia izb przyjęć w placówkach.

Bardzo proszę wszystkich Państwa o przestrzeganie zaleceń, jakie cały czas przekazuje minister zdrowia Łukasz Szumowski, chodzi o jak najbezpieczniejsze przejście przez ten trudny czas – podkreślała wojewoda Ewa Leniart.

Przedstawiając sytuację na Podkarpaciu inspektor Sidor podkreślał, że dziennie w regionie wykonywanych jest około 200 testów na obecność koronawirusa. Do tej pory zdiagnozowano 156 chorych. Pod względem liczby zachorowań statystycznie w regionie na koronawirusa choruje 7 osób na 100 tysięcy mieszkańców, co daje naszemu regionowi 5 miejsce wśród regionów z najmniejszym stopniem zakażenia mieszkańców.

Chcielibyśmy także w okolicznościowym apelu podziękować pracownikom ochrony zdrowia, bo to oni są na pierwszej linii, dbają o tych, którzy chorują i starają się zabezpieczać tych, którzy potencjalnie mogą się zarazić. Chcemy dać wyraz solidarności z tymi, którzy są na pierwszej linii frontu - zaznacza ważny element tej sesji marszałek Władysław Ortyl.

O to całe stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego, będące podziękowaniem dla medyków, funkcjonariuszy i pracowników sanepidu.

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Wydarzenia ostatnich dni i tygodni związane z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa udowodniły nam wszystkim jak wiele zawdzięczamy odpowiedzialnej i heroicznej postawie wszystkich służb medycznych w naszym kraju, województwie i naszych lokalnych społecznościach.

To szczególny czas dla nas wszystkich i tylko od nas zależy czy zdamy ten społeczny egzamin i podołamy niewidzialnemu zagrożeniu z tak namacalnymi i realnymi skutkami dla naszych rodzin i bliskich.

Nie może zabraknąć dziś słów uznania pod adresem lekarzy i pielęgniarek stawiającym czoła i pracującym intensywnie nad badaniem i leczeniem. Wielki szacunek wyrażamy także wobec setek tysięcy pracujących w szpitalach i przychodniach innych pracowników, ratowników medycznych, salowych, sanitariuszy, osób sprzątających, diagnostów laboratoryjnych, techników, kierowców, wolontariuszy, pracowników obsługi i farmaceutów. Dziękujemy również gorąco Pracownikom Wojewódzkiej i Powiatowym Stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym oraz Służbom Mundurowym.

To przed Nimi dziś chylimy czoła w podziękowaniu za Ich trud i poświecenie w walce z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. To Oni nie zważając na godziny pracy, zmęczenie oraz zagrożenie własnego zdrowia i życia, każdego dnia niosą niezbędną pomoc wszystkim chorym. To Oni są dziś najbliżej realnego zagrożenia Swojego życia w rozprzestrzeniającej się pandemii. To Oni pomagają, walczą i leczą naszych najbliższych mieszkańców Podkarpacia.

Jednocześnie deklarujemy swoją gotowość, aby możliwie szybko i niezależnie od politycznych przekonań, podejmować decyzje, które pozwolą Państwu z większym bezpieczeństwem i skutecznością prowadzić tę ciężką pracę.

Szanowni Państwo

Jesteście prawdziwymi bohaterami w tej nierównej walce z koronawirusem. Wyrażamy naszą wdzięczność za Waszą pracę i poświęcenie.

Dziękujemy!

Podczas zdalnych obrad radni zdecydowali o przystąpieniu do realizacji projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej w ramach RPO WP 2014-2020.

Aleksandra Gorzelak- Nieduży
Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP