Głośnymi brawami przyjęto w urzędzie marszałkowskim uchwałę ustanawiającą rok 2020 na Podkarpaciu Rokiem Kardynała Wyszyńskiego. Podczas XIX sesji sejmiku, radni zajęli się także między innymi dofinansowaniem przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz Jasło oraz utworzeniem schroniska młodzieżowego w Czudcu.

Marszałek Władysław Ortyl na sesji zwracał uwagę na ponadczasowy wymiar dziedzictwa kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Chcemy tym aktem oddać hołd księdzu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, ale też pokazać, że kardynał przebywał na Podkarpaciu, że był więziony, internowany w Komańczy i tam powstało jedno z najważniejszych jego dzieł, czyli Śluby Jasnogórskie. Był to wielki wymiar działań podejmowanych na rzecz Narodu Polskiego uciemiężonego komunizmem. Warto o tym pamiętać, warto na osobie kardynała budować naszą przyszłość, nie tylko na Podkarpaciu, ale w całym naszym kraju – powiedział marszałek, jednocześnie zwracając uwagę na wydarzenia, jakie odbędą się w związku z tym na Podkarpaciu:

Tego Roku nie można sprowadzić jedynie do dzisiejszej uroczystej uchwały. Chcemy 20 czerwca zorganizować wydarzenia wojewódzkie w Komańczy, gdzie kardynał był internowany. Odbędzie się tam seminarium, będzie też miało miejsce wiele dyskusji i debat przypominających jego osobę oraz uroczysty koncert naszej Podkarpackiej Filharmonii. Pozostałe uroczystości, a będzie ich naprawdę wiele, będą organizowane przez nasze instytucje, ale też samorządy i organizacje pozarządowe – mówił marszałek Ortyl.

7 czerwca 2020 roku w Warszawie odbędzie się beatyfikacja ks. kard. Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Polski, nazywanego Prymasem Tysiąclecia. Poprzez uchwałę Sejmik Województwa Podkarpackiego chce włączyć się do tych przygotowań, a zarazem oddać hołd wielkiemu Polakowi i patriocie, w uznaniu jego zasług w krzewieniu wiary chrześcijańskiej i kierowaniu losem Ojczyzny w czasie zmagań z systemem komunistycznym, akcentując także jego związki z terenem obecnego województwa podkarpackiego.

Radni przyjęli też uchwałę w sprawie udzielenia w 2020 roku z Budżetu Województwa Podkarpackiego pomocy finansowej w formie dotacji dla Województwa Małopolskiego w wysokości 50 tysięcy złotych, zapewniając tym samym dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło na odcinku od granicy województw do stacji Jasło, w piątki i niedziele:

Prowadzimy razem z województwem małopolskim połączenie z Jasła do Krakowa, ten odcinek po podkarpackiej części podlega finansowaniu przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Widzimy w tym sens, bo osoby mieszkające na Podkarpaciu, a zwłaszcza osoby uczące się często podróżują do Krakowa – mówił marszałek Ortyl.

W trakcie sejmiku obradowała też komisja budżetowa, która pozytywnie zaopiniowała plan finansowy dla zespołu placówek oświatowych opartych o Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli i podkarpackie schroniska. W wyniku tej decyzji w Czudcu zostanie utworzone schronisko młodzieżowe, które wraz ze swoimi filiami w Przemyślu i w Tarnobrzegu będzie uzupełniało i wzbogacało ofertę edukacyjną województwa podkarpackiego. Placówka ta będzie m.in. zapewniać opiekę i wychowanie dzieci i młodzieży oraz upowszechniać wśród nich krajoznawstwo oraz różne formy turystyki.

 

Tekst i fot. D. Kozik
​Wideo: S. Kieszkowski