200214 forum

 - To my samorządowcy jesteśmy najbliżej spraw mieszkańców i to my powinniśmy znajdować rozwiązania spraw, które ich dotyczą, dlatego musimy się spotykać i rozmawiać – powiedział marszałek Władysław Ortyl otwierając IV Ogólnopolskie Forum Samorządowe. Przez dwa dni trwa ono w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w podrzeszowskiej Jasionce. To już czwarta edycja kongresu.

Forum Samorządów to okazja do rozmów na tematy, które najbardziej interesują samorządowców, a tym samym mieszkańców ich wspólnot. W tym roku najważniejsze kwestie poruszane na forum to  kluczowa dla samorządów sprawa przygotowań do nowej perspektywy finansowej 2021-2027 oraz partnerstwo publiczno-prywatne jako szansa na niższe wydatki dla samorządów.

- My samorządowcy, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że samorząd terytorialny skutecznie jednoczy lokalne i regionalne społeczności w celu skutecznego zarządzania danym obszarem. To oznacza, że nasza codzienna działalność, jako samorządowców, demokratycznie wybranych w wolnych wyborach, powinna niezmiennie skupiać się na skutecznym zarządzaniu zasobami województwa, powiatu, miasta i gminy. Poprawa warunków życia mieszkańców jest naszym stałym i niezmiennym priorytetem, do którego usilnie powinniśmy dążyć. Dysponujemy w tym zakresie wieloma możliwościami i narzędziami, za pomocą których kreujemy politykę regionalną i lokalną – mówił otwierając obrady marszałek Władysław Ortyl.

Forum od kilku lat jest szansą na spotkanie samorządowców poszczególnych szczebli z różnych zakątków Polski, parlamentarzystów, przedstawicieli zarządzanych przez samorząd spółek oraz jednostek organizacyjnych, polityków, naukowców i ekspertów. Wydarzenie organizowane jest przez Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych przy udziale partnerów: Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego i IPMA Polska. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent RP Andrzej Duda, który skierował swe słowa do jego uczestników.  

- Ogólnopolskie Forum Samorządów zyskało już społeczne uznanie i na trwałe wpisało się do polskiego życia publicznego. Miejsce w którym państwo się spotykają stanowi symbol polskiej gospodarności, przedsiębiorczości i ambitnej wizji rozwojowej. Cieszę się, że wspólnie zbudowali państwo tak szeroką płaszczyznę wymiany wiedzy, doświadczeń i opinii służącą całemu polskiemu środowisku samorządowemu - napisał w liście do uczestników Forum prezydent Andrzej Duda. W jego imieniu list odczytał minister Adam Kwiatkowski.  – Pragnę wyrazić ogromny szacunek dla państwa pracy na rzecz swych lokalnych i regionalnych wspólnot – podkreślił prezydent Andrzej Duda.

List do samorządowców biorących udział w forum skierował także premier RP Mateusz Morawiecki. Odczytała go wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. 

- Zrównoważony rozwój naszego kraju i gospodarki jest współzależny od procesów zachodzących w samorządach. Dlatego skuteczna współpraca pomiędzy władzami  lokalnymi a rządem jest konieczna. Jako rząd wspieramy i będziemy wspierać rozwój samorządów, bo wierzymy, że skuteczna władza najbliżej ludzkich spraw jest Polsce bardzo potrzebna -  napisał w liście premier RP Mateusz Morawiecki.

Uczestnicy pierwszej sesji skupili się na tym co przyniesie samorządom nowa perspektywa finansowa 2021-2027, jak efektywnie wydatkować posiadane środki poprzez optymalne nimi zarządzanie. Na ten temat mówili przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Robert Dziągwa oraz przedstawiciele Rządowego Biura Monitorowania Projektów KRPM dr Maria Szymborska oraz Kornel Kwiatek. O tym, jak zarządzać samorządami projektowo mówił dr Jacek Strojny IPMA Polska z Politechniki Rzeszowskiej. W debacie nad tym, jak wypracowane już dobre praktyki projektowe wykorzystać w przyszłej perspektywie finansowej udział wzięli prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, Wiesław Kapel wójt gminy Lubaczów oraz  Roman Wcisło – z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  

- Na tegorocznym forum rozmawiamy między innymi o sprawie tak istotnej, jak zbliżająca się perspektywa finansowa na lata 2021-2027. Rodzi ona wiele pytań, a Forum to okazja, aby na te pytania znajdować odpowiedzi, tym bardziej, że są z nami eksperci ministerialni, którzy są najbliżej tych trudnych spraw. Trzeba być na nową perspektywę przygotowanym, bo będzie mniej środków  korzystać ze sprawdzonych rozwiązań, dyskutować o możliwości zarządzania projektowego, szukać wzorców wypracowanych przez innych - mówił w czasie IV Ogólnopolskiego Forum Samorządowego marszałek Władysław Ortyl.  

- Forum, które służy wymianie dobrych praktyk i zdobywania nowej wiedzy jest bardzo samorządowcom potrzebna i trafiona. Pokazuje to fakt, że forum odbywa się po raz czwarty. Dla mnie jako wojewody najważniejsze jest to, że nasi samorządowcy z regionu mają możliwość skorzystania z dobrych praktyk i rozwiązań, które już sprawdzone zostały gdzie indziej – uważa wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. 

Druga sesja poświęcona była kwestii szeroko rozumianego partnerstwa, zarówno w ujęciu  publiczno-prywatnym, o czym mówiła Liliana Bogusz z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, jako sposobowi na niższe wydatki samorządów, w sferze współpracy wewnątrz samorządów w sprawnym zarządzaniu zespołem oraz jako współpraca z organizacjami pozarządowymi i biznesem przy realizacji celów społecznych. W dyskusji na ten ostatni temat wystąpili: Jolanta Czernicka –Siwiecka prezes Fundacji Iskierka, Ryszard Jędruch wójt gminy Tryńcza, Tomasz Leśniowski prezes IPMA Polska oraz Paweł Zając z Centrum Promocji Biznesu. 

Pierwszy dzień Forum to czas debat i dyskusji.  Drugi dzień Forum poświęcony jest warsztatom z zarządzania projektami w samorządach.

Co roku Forum Samorządowemu towarzyszy Samorządowy Bal Charytatywny, w tym roku już czwarty. Jego organizatorami są Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych oraz Fundacja ISKIERKA. Prezydent RP Andrzej Duda objął bal swym honorowym patronatem i na który przekazał cenny przedmiot na licytację.   

- Musimy mieć na względzie sprawy społeczne, samorząd jest blisko mieszkańców i ich problemów, w swoich działaniach musimy skupiać się na potrzebach tych, którzy sami nie umieją sobie z nimi poradzić. Dlatego kontynuujemy inicjatywę naszego balu charytatywnego, podczas którego tym razem będziemy zbierać środki, które wesprą leczenie dzieci z chorobami   nowotworowymi – przybliża inicjatywę balu marszałek Władysław Ortyl.     

Gwiazdą tegorocznej imprezy będzie Piotr Bałtroczyk, a o muzykę zadba Bardzo Dobra Kapela. W czasie balu – jak co roku – zostanie przeprowadzona aukcja charytatywna oraz loteria fantowa. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na zakup wysokiej klasy aparatu USG dla Oddziału Onkohematologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 

Aleksandra Gorzelak – Nieduży

Foto Aleksandra Gorzelak -Nieduży  

Video Michał Mielniczuk

Biuro Prasowe UMWP