Do użytku kierowców oddano wyczekiwaną obwodnicę Lubaczowa. Nowa droga wybudowana przy udziale środków z RPO WP liczy ponad 3 km długości i znacznie odciąży centrum miasta z ruchu kołowego. Marszałek Władysław Ortyl uczestniczył w otwarciu tej kolejnej ważnej inwestycji drogowej na Podkarpaciu.

Uroczystego przecięcia wstęgi na nowej drodze, oprócz marszałka dokonali między innymi: Małgorzata Jarosińska Jedynak - minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Lucyna Podhalicz – Wicewojewoda Podkarpacki, Zenon Swatek – starosta powiatu lubaczowskiego, Krzysztof Szpyt – burmistrz miasta Lubaczów, Wiesław Kapel – wójt gminy Lubaczów oraz Piotr Miąso - dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Marszałek Władysław Ortyl z radością mówił o nowej drodze, jej finansowaniu, budowie i znaczeniu dla całego regionu:

Można powiedzieć, że Lubaczów od zawsze czekał na tę inwestycję, a precyzyjnie - jeszcze w tamtym wieku starano się o to, aby ta obwodnica przebiegała tym śladem. Dziś, po tym montażu finansowym: środków europejskich, budżetu państwa, samorządu województwa, ale i wkładu poszczególnych samorządów, stało się to możliwe. Ta droga z pewnością będzie miała wpływ na rozwój gospodarczy powiatu lubaczowskiego i całego Podkarpacia. My przed siedmioma laty rozpoczęliśmy program budowy obwodnic w naszym województwie, bo obwodnica to ważna inwestycja z punktu widzenia nie tylko gospodarczego, ale też bezpieczeństwa mieszkańców - powiedział marszałek Ortyl.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister Funduszy i Polityki Regionalnej pogratulowała wszystkim inwestycji drogowej oraz zwróciła uwagę na korzyści dla mieszkańców, jakie wynikają z budowy dróg obwodowych:

Gratuluję wszystkim instytucjom zaangażowanym w realizację tej inwestycji. Jest ona bardzo ważna szczególnie dla mieszkańców Lubaczowa. Każda inwestycja drogowa powoduje, że otwieramy nowe miejsca na inwestycje, a jednocześnie poprawiamy bezpieczeństwo, jakość życia i komfort mieszkańców, ponieważ ten uciążliwy ruch, który był w centrum miasta może być teraz przeniesiony na jego obrzeża. To nie pierwsza i na pewno nie ostatnia inwestycja zrealizowana przy wsparciu środków unijnych w powiecie lubaczowskim – podkreśliła minister.

Budowa obwodnicy Lubaczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Państwa była współfinansowana z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Wartość inwestycji wyniosła ponad 35 mln zł, z czego wkład UE prawie 29 mln zł. Kontrakt realizowany był w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestorem w imieniu Województwa Podkarpackiego był Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Wykonawcą inwestycji była firma STRABAG sp. z o. o z siedzibą w Pruszkowie. Inżynierem kontraktu był Promost Consulting sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rzeszowie.

Nowa droga cechuje się klasą techniczną G, o kategorii ruchu: KR4 i nośności 115kN/oś. Szerokość drogi wynosi 9,5 m, z czego jezdnia składa się z dwóch pasów po 3,5 m szerokości. Wraz z obwodnicą wybudowano m.in.: jedno skrzyżowanie, cztery ronda, czteroprzęsłowy most na rzece Lubaczówka, chodniki dla pieszych, przepusty z funkcją przejścia dla zwierząt oraz kanalizację deszczową. Przebudowano też istniejące ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe oraz oświetlenie uliczne.

Obwodnica Lubaczowa o długości ok. 3,4 km tworzy ciągłość z dwiema innymi, oddanymi do użytku końcem 2018 roku, w ramach których powstała obwodnica miasta Oleszyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 o długości ok. 2,36 km, jej przedłużenie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 867 o długości ok. 0,81 km oraz odcinek przebudowy/rozbudowy DW867 na odcinku Oleszyce-Lubaczów o łącznej długości ok. 4,18 km.

Łącznie dzięki realizacji tej i wskazanych wyżej odcinków dróg wojewódzkich użytkownicy mogą sprawnie przejechać na kierunku do przejścia granicznego w Budomierzu korzystając z  ok. 10,75 km bezpiecznej drogi o wysokim standardzie, z ominięciem newralgicznych odcinków jakimi są centra Oleszyc i Lubaczowa.

Inwestor przed realizacją inwestycji był zobowiązany do przeprowadzenia badań archeologicznych - na dwóch stanowiskach archeologicznych jakie przecięła trasa obwodnicy. W ramach prowadzonych na zlecenie PZDW prac odkryto m.in. pochodzącą prawdopodobnie z okresu wczesnego średniowiecza półziemiankę, a także dwa piece ceramiczne, (prawdopodobnie z VI-VIII wieku), co pozwoliło wysnuć tezę, że na tym terenie żyły plemiona wczesnosłowiańskie. W obrębie wykopalisk odkryto ponadto szereg obiektów nieruchomych (jamy, osadniki, linie układające się w konstrukcje być może budynków słupowych, rów z okresu nowożytnego) i ruchomych, w tym fragmenty ceramiki naczyniowej, zabytki krzemienne z krzemienia wołyńskiego i metalowe. Część znalezisk datuje się na pochodzące z epoki neolitu, wczesnego brązu (okres kultury mierzanowickiej), czy też z okresu wpływów prowincjonalno-rzymskich.

Tekst i fot. D. Kozik
Wideo: S. Kieszkowski
Biuro Prasowe UMWP