Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Będzie nadzwyczajne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

200115 wrdsPrezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego ustaliło, że 29 stycznia odbędzie się Nadzwyczajne posiedzenie rady. Obrady zwołano w związku z konfliktem w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.

Prezydium zebrało się 14 stycznia. Rozmawiano o sytuacji w największym szpitalu na Podkarpaciu oraz w Szpitalu Wojewódzkim im. Ojca Pio w Przemyślu. O zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia WRDS wnioskowało Forum Związków Zawodowych.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego wyraża opinie w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców, opiniuje projekty strategii rozwoju województwa i innych programów, a także rozpatruje sprawy o zasięgu wojewódzkim, przekazuje Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych oraz rozpatruje konflikty sprawy społeczne lub gospodarcze między pracodawcami a pracownikami.

TOMASZ LEYKO
rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego

fot. Paulina Łącka-Łukasik/Kancelaria Zarządu