191030 precławMarszałek Władysław Ortyl był dziś gościem sesji rady miasta Przecławia. Jednym z ważniejszych tematów, które były poruszane to przyszła perspektywa finansowa i planowane w tym kontekście projekty inwestycyjne.

O przygotowaniach do okresu finansowania 2021-2027 mówił Wojciech Magnowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. W krótkiej prezentacji przedstawił główne założenia kolejnego strumienia pieniędzy z Unii Europejskiej.

Marszałek mówił o inwestycjach, które przy wsparciu środków samorządu województwa i budżetu państwa udało się przeprowadzić w gminie Przecław. Przekazał także informację od wojewody o przyznaniu środków na modernizację i wymiana urządzeń w stacji uzdatniania wody w Tuszymie. Decyzję o zapewnieniu finansowania podjął Minister Finansów oraz Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński. W ramach inwestycji będzie przeprowadzona także termomodernizacja stacji oraz budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma-Błonie z przebiciem pod Wisłoką a także budowa I etapu kanalizacji sanitarnej w Tuszymie. Ustalono limit środków na finansowanie tych inwestycji na poziomie 2,9 mln zł, z czego większość będzie wydana w przyszłym roku.

- To bardzo ważna inwestycja. Niezwykle potrzebna, dlatego udało się ją obronić i prawie 3 mln zł na ten cel trafi do gminy Przecław. Dziękuję za wsparcie i dużą aktywność pani burmistrz w tym zakresie - tłumaczył marszałek.

Marszałek mówił także o pracach przy aktualizacji strategii województwa podkarpackiego, prosząc mieszkańców gminy za pośrednictwem radnych o włączenie się do konsultacji tego dokumentu. Radni oraz uczestnicy sesji mieli okazję zadawania pytań. Najczęściej poruszana była sprawa inwestycji drogowych i bezpieczeństwa na tych odcinkach, bo przez gminę Przecław przebiegają dwie drogi wojewódzkie. Przy okazji marszałek informował o powstającym programie bezpieczeństwa na drogach w województwie podkarpackim, dzięki któremu będą mogły powstawać chodniki, drogi rowerowe, parkingi itp.

Tomasz Leyko
rzecznik prasowy UMWP