Pieniądze na realizację nowoczesnych targowisk trafią do Mielca, Ropczyc i Nowej Sarzyny. Umowy z samorządowcami podpisali: marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Piotr Pilch. Wsparcie ze środków PROW waha się od niemal 830 tys. zł do prawie 1 mln zł.

To już druga tura naboru na „targowiska”. Nie wszyscy uzyskali dofinasowanie, dlatego szczególnie gratuluję panu prezydentowi i panom burmistrzom – rozpoczął spotkanie marszałek Władysław Ortyl. 

Wdrożenie tego poddziałania jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wsi w zakresie poprawy ich warunków życia. Finansowane ze środków PROW 2014 – 2020 targowiska mają być nowoczesnymi miejscami handlu, które przyczynią się do poprawy działalności gospodarczej lokalnej społeczności a zwłaszcza umożliwią bezpośrednią sprzedaż przez rolników ich produktów.  Zgodnie z założeniami Programu, targowiska te muszą spełniać określone standardy, m. in.: muszą być utwardzone, oświetlone, podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ponadto dostępne mają  być zadaszone stoiska, na których prowadzona będzie sprzedaż oraz miejsca parkingowe.

Celem pośrednim tworzenia obiektów targowych jest identyfikacja logo PROW 2014-2020, co ma podnieść świadomość społeczeństwa w zakresie możliwości wsparcia uzyskanego ze środków Programu Dlatego też każde targowisko powinno być oznaczone tablicą: „Mój rynek”.

Targowiska uzyskają nową jakość, nowe możliwości i zapewnią wysoki komfort pracy sprzedawcom. Chcemy aby ich praca odbywała się w jak najlepszych warunkach. Chcemy aby Hasło, umieszczane na tablicach przed targowiskami – „Mój rynek” było rozpoznawane przez klientów i tożsame z wysoką jakością. Chcemy także jak najlepiej promować Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, szczególnie zważając na fakt zbliżającej się nowej perspektywy finansowej – dodał marszałek Ortyl.

Głównym założeniem koncepcji budowy targowisk jest stworzenie warunków do sprzedaży bezpośredniej z pominięciem długiego łańcucha pośredników, co obniży koszty zakupu produktów a przez to przyczyni się do zwiększenia ich sprzedaży. Dzięki inicjatywie budowy czy też modernizacji rynków zapewnione zostaną bardzo dobre, komfortowe i bezpieczne warunki dla prowadzenia działalności handlowej. Wpłynie to pozytywnie na możliwość promocji produktów ekologicznych, tradycyjnych, regionalnych, wytwarzanych bezpośrednio u rolników.

Działania samorządu, wpisują się w działania polskiego rządu. Chodzi tu o wsparcie sprzedaży bezpośredniej. Ta jest szczególnie istotne z perspektywy producentów produktów wysokiej jakości. Na Podkarpaciu w tym zakresie mamy się czym pochwalić. Mamy najwięcej produktów naturalnych, jest ich już 232. Ministerstwo Rolnictwa cały czas akceptuje kolejne wnioski i pozszerza listę tych produktów – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

Prezydent Mielca Jacek Wiśniewski także podkreślał potrzebę dostosowania targowisk do aktualnych wymogów rynku.

Doskonale sobie zdajemy sprawę  z tego jak ważne są targowiska z punktu widzenia lokalnych społeczności. Cieszę się, że uda nam się zmieniać te targowiska, że zostaną dostosowane do czasów obecnych. Chciałbym podziękować mojemu poprzednikowi - panu Fryderykowi Kapinosowi, który zainicjował te działania. Cieszę się, że nasze wspólne działania przyniosły dziś efekt – mówił Jacek Wiśniewski.

Włodarzowi Mielca wtórował burmistrz Nowej Sarzyny Andrzej Rychel.

To bardzo dobra inicjatywa. Targowiska to także element społeczny każdego miasta i miasteczka. To także miejsce spotkań, dlatego niezwykle istotnym jest aby te miejsca były dobrze zorganizowane. To bardzo dobra inicjatywa, która pozytywnie wpływa na rozwój rolnictwa i całego Podkarpacia – dodał burmistrz Nowej Sarzyny.

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak także zauważ potrzebę modernizacji targowisk z „minionej epoki”:

Dziś mamy targowisko, które jest z minionej epoki. Obecne czasy mają swoje wymogi. Lepsza infrastruktura, lepsze warunki do handlu dla rolników, ogrodników, sadowników - to dobra idea, którą warto wspierać. Cieszę się, że coraz więcej miast dba o tę infrastrukturę. Cieszę, że służą temu dobrze wykorzystane środki europejskie – nie krył radości burmistrz Bolesław Bujak.

Samorząd Województwa Podkarpackiego na początku roku  prowadził nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wdrożenie tego poddziałania jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom  mieszkańców wsi w zakresie poprawy ich warunków życia. Finansowane ze środków PROW 2014 – 2020 targowiska mają być nowoczesnymi miejscami handlu, które przyczynią się do poprawy działalności gospodarczej lokalnej społeczności a zwłaszcza umożliwią bezpośrednią sprzedaż przez rolników ich produktów.  Zgodnie z założeniami Programu targowiska te muszą  spełniać określone standardy, m. in.: muszą być utwardzone, oświetlone, podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ponadto dostępne mają  być zadaszone stoiska, na których prowadzona będzie sprzedaż oraz miejsca parkingowe.

Głównym założeniem koncepcji budowy targowisk jest stworzenie warunków do sprzedaży bezpośredniej z pominięciem długiego łańcucha pośredników, co obniży koszty zakupu produktów a przez to przyczyni się do zwiększenia ich sprzedaży. Dzięki inicjatywie budowy czy też modernizacji rynków zapewnione zostaną bardzo dobre, komfortowe i bezpieczne warunki dla prowadzenia działalności handlowej. Wpłynie to pozytywnie na możliwość promocji produktów ekologicznych, tradycyjnych, regionalnych, wytwarzanych bezpośrednio u rolników.

Łączna kwota pomocy ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi ponad 2,5 mln zł.

L.p.

Nazwa podmiotu
ubiegającego się
o przyznanie pomocy

Tytuł operacji

Kwota pomocy

1.

Gmina Miejska Mielec

Przebudowa targowiska Miejskiego Hala Targowa w Mielcu

828 280,00

2.

Gmina Ropczyce

Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach

810 221,00

3.

Gmina Nowa Sarzyna

Przebudowa placu targowego

w Nowej Sarzynie

994 236,00

 

tekst/fot. Michał Mielniczuk
wideo: Sebastian Kieszkowski
BP UMWP