190605 arpDzisiaj w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Po stronie województwa porozumienie podpisali: Ewa Draus - wicemarszałek województwa podkarpackiego oraz Stanisław Kruczek – członek zarządu województwa. Swoje podpisy złożyli także Cezariusz Lesisz - prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A, Krzysztof Ślęzak - dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oddział w Mielcu oraz Adam Kuśmierz - dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., oddział w Tarnobrzegu.

- Dzisiejsze porozumienie zacieśnia istniejącą już współpracę województwa podkarpackiego z agencją na forum krajowym i międzynarodowym, w celu pozyskania ważnych inwestorów, rozwoju przedsiębiorczości, a szczególnie innowacyjności, która rozumiana jest w zakresie specjalizacji regionalnej. Tradycje związane z rozwojem przemysłu w województwie podkarpackim są bardzo duże. Dlatego też zacieśnianie współpracy między samorządami a agencjami rządowymi jest niezwykle istotne. – podkreśliła Ewa Draus wicemarszałek województwa.

Porozumienie ma na celu określenie wzajemnych relacji w przedmiocie obsługi inwestorów zagranicznych pomiędzy Województwem Podkarpackim (Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów UMWP) a Agencją Rozwoju Przemysłu (Oddział Mielec, Oddział Tarnobrzeg). Współpraca ta będzie dotyczyć między innymi wsparcia przy pozyskiwaniu i obsłudze inwestorów poprzez przygotowanie ofert inwestycyjnych, obsługę wizyt inwestorów w regionie, gromadzenie i udostępnianie inwestorom informacji gospodarczych o regionie podkarpackim, a także przekazania inwestorom informacji na temat dostępnych terenów inwestycyjnych na terenie województwa podkarpackiego.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania.

Justyna Łotocka