190517 coter

Marszałek Władysław Ortyl będzie sprawozdawcą Komisji COTER w Komitecie Regionów w sprawie uruchomienia makroregionalnej strategii karpackiej.

Członkowie komisji podjęli tę decyzję jednogłośnie. Teraz kandydaturę marszałka województwa podkarpackiego ma zatwierdzić prezydium Komitetu Regionów. Władysław Ortyl będzie sprawozdawcą komisji podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów, która odbędzie się w grudniu.

- Strategia karpacka byłaby odpowiedzią na główne potrzeby regionu karpackiego, przede wszystkim poprawę jakości życia i pobudzenie lokalnej gospodarki - mówił dziś na Komisji COTER, działającej przy Komitecie Regionów w Brukseli.


Marszałek Władysław Ortyl zasiada od maja w tej prestiżowej komisji. COTER to dokładnie Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE. Było to drugie posiedzenie z jego udziałem. W zakres kompetencji (COTER) wchodzą m.in. spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, fundusze strukturalne i planowanie przestrzenne, polityka miejska, transport i transeuropejskie sieci transportowe, makroregiony, współpraca terytorialna, roczny budżet UE, wieloletnie ramy finansowe oraz finanse lokalne i regionalne.


Tomasz Leyko
Fot Michał Mielniczuk