W pierwszy miesiąc wakacji mieszkańców Podkarpacia, a zwłaszcza Rzeszowa, czeka wielkie muzyczne święto – XVIII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Ta edycja będzie wyjątkowa, gdyż obchodzony będzie jubileusz 50-lecia festiwali polonijnych w Rzeszowie.

Cieszy nas to, że mamy okazję w tym roku gościć zespoły polonijne, ponieważ w tym roku mija 50 lat od pierwszego festiwalu, który odbył się w 1969 roku – powiedział na konferencji prasowej Mariusz Grudzień, dyrektor festiwalu, który wytłumaczył, że ze względu na jubileusz, festiwal został przyspieszony o rok i odbywa się zaledwie dwa lata po poprzedniej edycji, a nie jak zwykle, co trzy lata.

W tegorocznej edycji festiwalu wezmą udział 34 zespoły z różnych stron świata - z Australii, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Azji i Europy. Łącznie z 12 krajów przyjedzie na Podkarpacie ponad tysiąc osób – członków zespołów i osób towarzyszących. Najwięcej chętnych było jak zwykle ze Stanów Zjednoczonych – skąd zgłosiło się aż 11 polonijnych zespołów.

Te osoby, które przyjeżdżają na festiwal, są najlepszymi ambasadorami naszej kultury. Dzięki występom na całym świecie propagują nasz dorobek i nasz region oraz jego atrakcje. Te wszystkie zespoły, które do nas przyjadą - jestem o tym pewien – będą nas promowały w mediach społecznościowych, a to jest obecnie bardzo cenna reklama  – podkreślał na konferencji prasowej Marcin Fijołek z-ca dyr. w Kancelarii Zarządu UMWP.

Festiwal rozpocznie się tradycyjnie korowodem i koncertem powitalnym – „Rzeszów wita Polonię”. Gwiazdą podczas otwarcia będzie piosenkarka Halina Młynkowa, która jako dziecko śpiewała już na tym festiwalu. Wśród atrakcji tegorocznej edycji będzie też Bal Jubileuszowy dla uczestników festiwalu, jarmark festiwalowy, wystawy i wiele innych wydarzeń.

Z okazji 50-lecia festiwalu ukaże się album przedstawiający jego historię i dorobek. Planowana jest także konferencja naukowa na temat roli folkloru i festiwali rzeszowskich w kształtowaniu zainteresowań kulturą polską młodego pokolenia Polonii i Polaków poza granicami kraju. Podczas uroczystego, walnego zebrania rzeszowskiego oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wręczone zostaną jubileuszowe pamiątki i wyróżnienia.

Chcielibyśmy uhonorować podczas tej edycji najbardziej zasłużone osoby i zespoły pamiątkami, medalami, listami gratulacyjnymi czy odznakami za promocję naszej kultury za granicą – mówił Lesław Wais – dyrektor programowy festiwalu.

Jednym z ważniejszych elementów festiwalu będzie koncert galowy. Jak powiedział na spotkaniu z dziennikarzami dyrektor artystyczny festiwalu Janusz Chojecki, z okazji jubileuszu 50-lecia ŚFPZF w koncercie tym pojawią się nawiązania do przypadającej teraz  200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki.

Będzie to między innymi jednoczesne wykonanie przez 18 zespołów, podzielonych na trzy grupy, mazura do muzyki z „Halki” i „Strasznego dworu” – powiedział dyrektor Chojecki.

Ze statystyk podanych na konferencji wynika, że w dotychczasowych 17-stu edycjach wzięło udział łącznie 607 zespołów z 24 krajów, z pięciu kontynentów. A najliczniejsze festiwale odbywały się w latach 80-tych. W roku 1980 i 1986 w imprezie uczestniczyło po 45 zespołów.

Organizatorem festiwalu jest rzeszowski oddział stowarzyszenia Wspólnota Polska. Wydarzenie ma dofinansowanie Senatu RP, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Rzeszowa. Urząd Marszałkowski włącza się w organizację poprzez zaangażowanie Wojewódzkiego Domu Kultury i departamentu kultury UMWP.

Fot/tekst Monika Konopka
Biuro prasowe UMWP