190508 baszniaW Baszni w powiecie lubaczowskim uroczyście uruchomiono Kopalnię Siarki „Basznia II” w miejscu, gdzie przed ponad 25 laty zaprzestano wydobycia tego surowca.

- Składam serdeczne gratulacje inwestorom, ciesząc się, że mogłem wspierać Państwa wysiłki, aby kopalnia mogła powstać. To ważne dla społeczności ziemi lubaczowskiej, ale także dla gospodarki naszego regionu – mówił marszałek Władysław Ortyl podczas uroczystości.

Podziękowania pod adresem marszałka Władysława Ortyla oraz poseł RP Anny Schmidt–Rodziewicz kierował prezes spółki Polska Siarka Maciej Banaś.

- Przez lata byliśmy pełni obaw czy wystarczy nam umiejętności i wytrwałości, aby zrealizować tę inwestycję. Zapewne nie udałoby nam się to bez wsparcia i przychylności wielu osób, instytucji i urzędów. Bardzo za to dziękujemy. A dziś uruchamiamy unikatową w skali świata kopalnię „Basznia II”- podkreślał prezes Banaś.

W uroczystym uruchomieniu kopalni uczestniczyli: poseł Anna Schmidt -Rodziewicz, wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak, marszałkowie Podkarpacia i Lubelszczyzny Władysław Ortyl i Jarosław Stawiarski wraz z członkami zarządów, wicewojewoda Lucyna Podhalicz, radni województwa, przedstawiciele Polskiego Budownictwa Infrastrukturalnego – czyli inwestora kopalni, Akademii Górniczo-Hutniczej, Wyższego Urzędu Górniczego, duchowni, samorządowcy, pracownicy firmy oraz dziennikarze.

Dla gminy Lubaczów i powiatu lubaczowskiego to ważny moment, bo starania o przywrócenie wydobycia siarki w Baszni trwały od 2011 roku.

- Serdecznie gratuluję i cieszę się, że mieszkańcy Roztocza zyskują nowe miejsce pracy. Jako zarządowi województwa zależy nam na równomiernym rozwoju Podkarpacia. Od lat inwestujemy w powiat, wspieramy jego rozwój i cieszymy się, że widać tego efekty – mówił marszałek Władysław Ortyl podczas uroczystego otwarcia.

Pomysł ponownego wykorzystania złóż zrodził się przed 8 laty.

- Potrzebne były decyzje na wielu szczeblach władz i tysiące zaakceptowanych dokumentów – jak podkreślał prezes Banaś.

W 2011 gmina Lubaczów rozpoczęła prace nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zatwierdzono w 2013 roku. Trzy lata później inwestor - spółka Polska Siarka sp. z o.o. uzyskał pozwolenie na budowę, a w 2017 roku koncesję na wydobycie siarki. Wówczas też rozpoczęła się budowa kopalni.

Uruchamiana kopalnia to dla gminy i powiatu 100 miejsc pracy oraz wpływy z podatków i opłat do budżetów.

Siarka w kopalni będzie wydobywana metodą wytapiania jej w złożu za pomocą przegrzanej wody poprzez otwory wiertnicze, a następnie wypompowywanie jej w stanie płynnym na powierzchnię. Inwestycja kosztowała blisko 70 mln zł.

Aleksandra Gorzelak- Nieduży

Foto Michał Mielniczuk

Biuro prasowe UMWP