Po raz dziesiąty samorządowcy z województwa podkarpackiego i lubelskiego, parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych zebrali się w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie, aby zawierzyć swoje Małe Ojczyzny. Ważnym wydarzeniem było wniesienie relikwii św. Andrzeja Boboli.

W nabożeństwie samorząd województwa podkarpackiego reprezentowali marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Piotr Pilch oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Teresa Pamuła. Samorząd woj. lubelskiego reprezentował Sebastian Trojak – członek zarządu województwa. Na uroczystość licznie przybyli lokalni samorządowcy i kierownicy terenowych organów administracji rządowej.

Uroczystej mszy odpustowej przewodniczył ks. dr Artur Miziński – biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej. Obecny był również ks. bp. Marian Rojek – ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, a rolę gospodarza sanktuarium pełnił ks. kanonik Andrzej Stopyra.

W tym roku ważnym wydarzeniem było wprowadzenie do kościoła relikwii św. Andrzeja Boboli, tuż przed mszą św. w czasie nabożeństwa majowego. Po poświęceniu relikwiarza biskup Artur Miziński pobłogosławił nim wszystkich uczestników mszy świętej.

Rozpoczynając mszę ks. biskup Marian Rojek mówił o świadectwie wiary św. Andrzeja Boboli oraz przywitał samorządowców zebranych w lubaczowskim sanktuarium.

Wiara musi zaznaczać się świadectwem życia, wiernością, dlatego serdecznie witam wszystkich samorządowców. Oni swoją wiarę przekładają na czyn zatroskania o drugiego człowieka. To z wyboru i mandatu społecznego pełnią tę posługę miłości i służebności a ona objawia się także przez konkret ich wiary, przez codzienne świadectwo posługiwania – mówił biskup Marian Rojek.

Homilię wygłosił ks. biskup Artur Miziński, który mówił o odpowiedzialności za ojczyznę, jaka spoczywa na samorządowcach, ale także na wszystkich mieszkańcach:

Każdy musi być świadom swej odpowiedzialności przed Bogiem za swoje decyzje, słowa i czyny. I te małe niedostrzegalne dla świata i te wielkie zmieniające losy naszych społeczeństw i narodów. Współczesny świat chce zapomnieć o niezmiennych wartościach, chce zastąpić je własnymi ideologiami, pragnieniami, dążeniami i własną prywatą, dlatego trzeba nam do tych wartości powracać – apelował ks. bp Artur Miziński.

Podczas mszy świętej samorządowcy w uroczystej procesji złożyli wspólnie dary. Był wśród nich m.in. obraz św. Andrzeja Boboli, który niósł w darze marszałek Władysław Ortyl. Następnie, jak co roku w Akcie Zawierzenia "Małych Ojczyzn", samorządowcy powierzyli Matce Bożej Łaskawej sprawy Małych Ojczyzn oraz ich mieszkańców. Akt odczytał marszałek Ortyl, któremu towarzyszyli inni samorządowcy:

„W dniu jubileuszowej 10. Pielgrzymki Samorządów Terytorialnych pełni radości i ufności stajemy po raz kolejny przed Twoim Łaskawym Obliczem, aby powierzyć Ci sprawy naszych Małych Ojczyzn, wyrazić wdzięczność i podziękowanie za całoroczną opiekę oraz wsparcie dla naszych wspólnot – Podkarpacia i Lubelszczyzny. Królowo Polski i Pani nasza, klęcząc przed Twym Majestatem, zanosimy żarliwe dziękczynienie za dar życia i wiary świętego Andrzeja Boboli, którego na świat sprowadziłaś na ziemiach naszej Małej Ojczyzny – w Strachocinie koło Sanoka”.        

Na zakończenie uroczystej mszy świetej, marszałek Władysław Ortyl wraz ze starostą lubaczowskim Zenonem Swatkiem podziękowali za możliwość pielgrzymowania do lubaczowskiego sanktuarium Pani Łaskawej:

Jesteśmy wdzięczni, że w tej naszej codziennej pracy możemy zatrzymać się na chwilę, zatrzymać nasze myśli, działania, pozwolić sobie na refleksję, na zastanowienie – mówił marszałek Ortyl.          

Pielgrzymki podkarpackich i lubelskich samorządowców odbywają się 7 maja. Wówczas przypada ustanowiony przez papieża Benedykta XVI odpust ku czci Matki Boskiej Łaskawej. Samorządowcy spotykają się przed cudownym obrazem z wizerunkiem Matki Boskiej Łaskawej, aby tak jak król Jan Kazimierz w 1656 roku, powierzyć Matce Boskiej sprawy publiczne oraz zawierzyć Jej opiece mieszkańców obu regionów.
 

Monika Konopka
Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP