190306 lubaczowMarszałek Władysław Ortyl spotkał się z lubaczowskimi samorządowcami. Rozmowy dotyczyły najbardziej pilnych inwestycji w powiecie lubaczowskim oraz przedsięwzięć, które mają być realizowane w najbliższych miesiącach. W spotkaniu uczestniczyła poseł Anna Schmidt – Rodziewicz.

Pierwsza część spotkania odbyła się w starostwie powiatowym. Uczestniczyli w nim m.in. starosta lubaczowski Zenon Swatek, burmistrz Lubaczowa Krzysztof Szpyt, wójt gminy Lubaczów Wiesław Kapel, poseł Anna Schmidt – Rodziewicz, a także lokalni samorządowcy, którzy przybyli na spotkanie, aby rozmawiać o rozwoju ich małych ojczyzn. Starosta podziękował samorządowi województwa za dotychczasowe wsparcie:

- Wreszcie nasze problemy zostały dostrzeżone. Widzimy szereg ważnych inwestycji dla podniesienia poziomu cywilizacyjnego naszego regionu – mówił starosta lubaczowski.

- Chcemy wspierać Lubaczów, jeżeli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, ale także w obszarze kulturowym. Wielkie dziedzictwo które tu jest wymaga zaangażowania środków. A wiem, że te środki przekazane do powiatu lubaczowskiego nie będą zmarnowane – podkreślał marszałek.

Wśród tematów, o których była mowa wiele miejsca zostało poświęcone modernizacji drogi 865 Jarosław-Bełżec i 867 Sieniawa - Oleszyce – Horyniec - Prusie. Jak mówił starosta te dwie drogi to najważniejsze dla powiatu drogowe inwestycje.

O ich znaczeniu dla powiatu mówił także wójt gminy Lubaczów Wiesław Kapel:

- Ogromnie nam zależy, żeby te inwestycje przyspieszyć, to pozwoli na rozwój biznesu i turystyki – mówił wójt Kapel.

Marszałek zapewnił, że obie drogi są dla samorządu województwa priorytetem, zwłaszcza 865 i na pewno zostaną podjęte wszelkie możliwe działania, aby zostały zmodernizowane jak najszybciej.

- To jest trudna sprawa, nie wiem jakie oszczędności pozostaną, ale wiem jak ważne są to inwestycje dla regionu, dlatego mogę zapewnić, że pomoc była, jest i będzie – mówił marszałek.

Marszałek dodał też, że na cały układ komunikacji w województwie od ponad roku zarząd patrzy pod kątem Centralnego Portu Lotniczego.

- W związku z tym mogą się pojawić niespodziewane inwestycje drogowe i kolejowe.

Marszałek zapewnił też, że budowana będzie obwodnica Narola:

– Budujemy, projektujemy, postępujemy dalej, kumulujemy środki i będziemy tę inwestycję realizować, bo ona jest bardzo ważna – zapewnił marszałek.

Na spotkaniu była też mowa o linii kolejowej 101 Munina-Hrebenne, o modernizacji której marszałek mówił w kontekście przyszłej perspektywy unijnej.

- Przyszła perspektywa jest czasem dla infrastruktury kolejowej i to dla 101 trzeba wykorzystać – powiedział marszałek.

Uczestnicząca w spotkaniu poseł Anna Schmidt–Rodziewicz podkreślała znaczenie takich spotkań, debaty o przyszłości, a także wagę i konieczność współpracy pomiędzy samorządami:

- Państwo sami jako samorządy lokalne nie dysponujecie środkami, aby zrealizować większe inwestycje i konieczna jest współpraca samorządów wszystkich szczebli, ale także samorządów z rządem. Cieszę się, że spotykamy się w takiej formule, bo takie debaty powinny się odbywać, dla dobra powiatu i gmin – mówiła poseł Anna Schmidt – Rodziewicz.

Po spotkaniu z samorządowcami odbył się briefing prasowy, na którym marszałek Ortyl, poseł Anna Schmidt – Rodziewicz oraz starosta lubaczowski Zenon Swatek podsumowali spotkanie. Najwięcej miejsca dziennikarze poświęcili, tak jak samorządowcy, kwestii inwestycji drogowych. Marszałek pytany o remont drogi 865 i pozostałych dróg wojewódzkich w powiecie, powiedział:

- Te drogi nie będą niestety wszystkie zrealizowane w obecnej perspektywie finansowej, bo po pierwsze brak środków, a po drugie nie mamy pełnej gotowości w tym zakresie. Ale rozmawiając dzisiaj o przyszłej perspektywie finansowej te drogi wyznaczamy już do realizacji dokumentacji technicznej, bo przyszła perspektywa odznaczać się będzie tym, że trzeba będzie szybko działać i dlatego my tę gotowość chcemy osiągnąć jak najszybciej – tłumaczył marszałek.

Marszałek przekazał po raz kolejny, że priorytetem będzie infrastruktura kolejowa, czyli linia 101, która będzie ważna dla funkcjonowania kopalni siarki, w której właśnie wydobyto pierwszy kilogram tego surowca.

- Będziemy zabiegali w ministerstwie, aby inwestycje kolejowe znalazły się w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia – tłumaczył marszałek dodając, że ważna będzie współpraca województw w tym zakresie.

Poseł Anna Schmidt-Rodziewicz podkreślała, że spotkanie było bardzo owocne i na pewno z korzyścią dla powiatu:

- Chcemy takie spotkania kontynuować i chcemy dobrej współpracy – mówiła pani poseł dodając, jak wielkie środki na drogowe inwestycje w postaci obwodnic Cieszanowa, Oleszyc i Lubaczowa trafiły do powiatu.

Również starosta lubaczowski mówił o wadze dzisiejszego spotkania, które pozwoliło na konstruktywną dyskusję i zaplanowanie przyszłych działań.

Monika Konopka

Michał Mielniczuk

Biuro prasowe UMWP