190214 pogrzeb10 lutego br. zmarł ksiądz Eugeniusz Dryniak. Był proboszczem parafii św. Józefa Rzemieślnika w Nowym Zagórzu, w latach 80-tych opozycjonistą i kapelanem Solidarności. Za opozycyjną działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzeniu Polski. W ostatniej drodze kapłanowi towarzyszyli duchowni, parafianie, przedstawiciele solidarności, parlamentarzyści i samorządowcy. Zarząd województwa reprezentowała Maria Kurowska.

Uroczystej mszy świętej pogrzebowej przewodniczył abp Adam Szal, wspominając zmarłego kapłana jako doskonałego organizatora, który podjął się budowy nowego kościoła w niesprzyjających czasach. Homilię wygłosił ks. Józef Kasperkiewicz.

W imieniu marszałka Władysława Ortyla, regionalnego samorządu i własnym, zmarłego kapłana pożegnała Maria Kurowska - członek zarządu. Wspominała ubiegłoroczne spotkanie w Zagórzu, podczas uroczystości 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Mówiła, jak bardzo ks. prałat cieszył się swoim dziełem, z jaką dumą oprowadzał po kościele, i z jaką troską wypowiadał się o Polsce.

- Widać było, jak żył Polską i żył Panem Bogiem. I dlatego pragnę dzisiaj wyrazić wdzięczność śp. księdzu prałatowi Eugeniuszowi Dryniakowi. Dziękując za to piękne, zaangażowane, ofiarne życie, prosimy Cię Księże Eugeniuszu, abyś spacerując po niebieskich połoninach, spojrzał czasem na ziemię i błagał Pana Boga, abyśmy ci, którzy tu zostajemy, żyli porządnie, pełnili tak jak Ty, z takim oddaniem swoje funkcje i abyśmy, kiedyś mogli znaleźć się w Niebie. Odpoczywaj w pokoju!

Ks. prał. Eugeniusz Dryniak urodził się 17 listopada 1955 r. w Rożniatowie. Był absolwentem Seminarium Duchownego w Przemyślu, święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 1980 r. Pracował jako wikariusz w Zagórzu, Rzeszowie i Przemyślu. Był organizatorem, a od 1990 roku proboszczem nowej parafii św. Józefa Robotnika w Nowym Zagóru - tę funkcję pełnił do śmierci, 10 lipca 2019 roku.

W latach 80-tych ks. Dryniak był aktywnym działaczem opozycyjnym i kapelanem podkarpackiej „Solidarności”. Głosił odważne kazania patriotyczne, jego mieszkanie było miejscem opozycyjnych spotkań i magazynem niezależnych wydawnictw. W latach 1983-1989 był współorganizatorem i przewodnikiem duchowych pielgrzymek „Solidarności” na Jasną Górę oraz na pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki, a potem także do grobu błogosławionego. Od 1984 oku pełnił funkcję kapelana Duszpasterstwa Ludzi Pracy w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie. W latach 2000-2016 był dziekanem dekanatu Sanok II. Był również Honorowym Kanonikiem Przeworskiej Kapituły Kolegiackiej.

Za działalność patriotyczną został odznaczony w niepodległej Polsce Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzeniu Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności oraz statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców.

Tekst Krystyna Kasprzyk

Kancelaria Zarządu

Foto Edward Mąka Zagórz