Umowa na dofinansowanie projektu „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III” została podpisana w urzędzie marszałkowskim. Pod dokumentem swe podpisy ze strony samorządu województwa złożyli wicemarszałek Piotr Pilch i członek zarządu Stanisław Kruczek. Projekt będzie realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie.

Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych to aż 773 tony równoważnika CO2, czyli będzie to czystsze powietrze. Energia będzie pozyskiwana w sposób naturalny - podkreślił wicemarszałek Piotr Pilch.

Projekt realizowany jest w ramach III osi priorytetowej „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi ponad 11 mln zł.

Projekt zakłada budowę elektrowni fotowoltanicznej dla budynku administracyjnego przy ul. Naruszewicza w Rzeszowie (montowana na dachu i elewacji) oraz budowę naziemnej elektrowni fotowoltanicznej dla potrzeb Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Zwięczyckiej. Energia elektryczna wytworzona przez instalacje będzie w 100% wykorzystywana wyłącznie do prowadzenia działalności wodno-ściekowej na potrzeby Zakładu Uzdatniania Wody oraz budynku MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Justyna Łotocka
Foto Sebastian Kieszkowski
Kancelaria Zarządu UMWP