Zmiany w budżecie na 2018 rok, umowa na współprowadzenie Muzeum w Przemyślu wspólnie przez województwo i ministerstwo kultury, uchwała w sprawie dalszego wspólnego prowadzenia Domu Polski Wschodniej w Brukseli – to kilka spośród kwestii, którymi radni województwa zajęli się na ostatniej przez świętami Bożego Narodzenia sesji sejmiku.

Dzisiaj mówimy o sprawach ważnych dla budżetu, roku który mija. Ten budżet musimy skorygować, zmienić. Jest to dla nas dość trudna decyzja, ale musimy się z nią zmierzyć. Na niezwykle szerokim „froncie” inwestycyjnym, jaki został u nas rozwinięty, bardzo skomplikowana jest  sytuacja dotycząca zarówno projektantów, jak i wykonawców robót.  W związku z tym niektóre inwestycje w drogi musimy przenieść na rok 2019.  Te inwestycje nie znikają mapy realizacji inwestycji, są tylko  przesunięte o kilka miesięcy – mówił podczas sesji sejmiku marszałek Władysław Ortyl. 

Zmiany obejmują 17 inwestycji drogowych. Wydatki te przenoszone są na 2019 rok. Dzieje się tak głównie w związku z przedłużającym się etapem projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnych, niezbędnych do uzyskania zgody na wykonanie prac. Dwie spośród inwestycji realizowane są w ramach PO Polska Wschodnia, a 15 z nich ma dofinansowanie z RPO WP 2014-2020.

W czasie sesji marszałek Ortyl zaprezentował radnym umowę pomiędzy samorządem województwa a ministerstwem kultury na współprowadzenie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Będzie to czwarta instytucja w naszym regionie, która będzie współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To z jednej strony większe dofinansowanie, z drugiej większy prestiż – podkreślał marszałek. 

Ministerstwo ma wesprzeć działalność przemyskiego muzeum kwotą 1,3 mln złotych rocznie.

W mieniu własnym i całego sejmiku gratuluję zarządowi tego sukcesu. To dla nas wszystkich powód do radości – podsumował przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

Na zakończenie sesji przewodniczący sejmiku oraz szefowie sejmikowych klubów składali radnym świąteczne życzenia.    

Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Foto A.Gorzelak-Nieduży
Video Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP