12A4008F 75BD 4C4B B984 F45ECFDCF61A

Kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej zbliża się wielkimi krokami. O przyszłości polityki spójności debatowali dziś w Brukseli członkowie Europejskiego Komitetu Regionów. W siedzibie Parlamentu Europejskiego odbyła 132. sesja plenarna tego gremium.

Debata o przyszłości polityki spójności jest jednym z ważniejszych punktów dwudniowych obrad. O głównych jej założeniach mówiła Corina Crețu, europejski komisarz do spraw polityki regionalnej. Dziękowała za dotychczasową współpracę i podkreślała, że od dalszego, dobrego współdziałania zależy sukces polityki spójności.Zapowiedziała także nową inicjatywę skierowaną tylko i wyłącznie dla miast. W dyskusji padało wiele pytań i zastrzeżeń,  szczególnie w kontekście okresu programowania czy zbyt rozbudowanej biurokracji przy udzielaniu środków. 

- Potrzebujemy dyskusji i debaty wszystkich partnerów. Wiem, że okres programowania pięć plus nie wszystkim się podoba, ale otwarci jesteśmy na dyskusję i argumenty. Naszym zdaniem 6-7 lat to jednak zbyt długi okres żeby przewidzieć co przyniesie czas – powiedziała Corina Crețu.

Marszałek Władysław Ortyl podkreślił, że istotne dla województwa podkarpackiego będą zbliżające się negocjacje nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. 

- Polityka spójności ma niezwykle duże znaczenie dla rozwoju województwa podkarpackiego. Na pewno Brexit, o którym debatować będziemy jutro wpłynie na jej ramy. Przygotowujemy się starannie do nowej perspektywy, przed nami negocjacje z Komisją Europejską programów regionalnych. Dlatego takie spotkania mają swoje znaczenie i swoją rangę. Chcemy wiedzieć jak najlepiej przygotować się do tego procesu. Liczymy również że będzie kontynuowany program Polska Wschodnia. To wsparcie ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju naszego regionu. Bardzo liczę także na kontynuację programów transgranicznych. Chcielibyśmy także aby te środki nie były scentralizowane. Bruksela ma takie tendencje, uważając, że w ten sposób te pieniądze będą lepiej dystrybuowane. Moim zdaniem regiony sprawdziły się w roli dysponenta tych środków – powiedział Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Podczas dwudniowego posiedzenia Europejskiego Komitetu Regionów przewidziano przyjęcie 21 opinii m.in. nt. Europejskiego Korpusu Solidarności i nowej strategii UE na rzecz młodzieży; wspólnej reformy wspólnej polityki rolnejoraz programu kosmicznego Unii i Agencji UE ds. Programu Kosmicznego.

 

Z Brukseli Tomasz Leyko 

Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego

Foto/video Michał Mielniczuk