Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Spotkanie Rad Działalności Pożytku Publicznego

W Jarosławiu spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych działający w Radach Działalności Pożytku Publicznego. Dzień wcześniej rozmawiali w Markowej w ramach konwentu rad. W wydarzeniu wziął udział minister Adam Lipiński - Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego.

Wśród gości znaleźli się również Wojciech Kaczmarczyk - dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, obecny był także marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, wicemarszałek Ewa Draus, a także poseł RP Anna Schmidt – Rodziewicz. Był również dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Jerzy Jęczmienionka, przewodniczący PSONI Jarosław – Mariusz Mituś, a także przedstawiciele rad z różnych województw, m.in. z dolnośląskiego, lubelskiego i wielkopolskiego.

Wydarzenie zostało podzielone na dwa dni. Pierwszego (27 listopada) w Markowej odbyły się obrady Konwentu Rad Działalności Pożytku Publicznego. Było to robocze spotkanie, na którym rozmawiano o sprawach związanych z działalnością rad.

Drugiego dnia (28 listopada) uczestnicy przenieśli się do Jarosławia. Tam w  siedzibie jarosławskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną odbyła się konferencja, warsztaty i krótkie prelekcje. Goście odwiedzili też placówki prowadzone przez jarosławskie PSONI. Byli między innymi w Dziennym Domu Pomocy, w ciastkarni Manufaktura Smaku oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Marszałek Władysław Ortyl mówił podczas spotkania, że jego doświadczenia wynikające ze współpracy z organizacjami pozarządowymi są pozytywne. Przedstawił też działania samorządu województwa na rzecz organizacji.

W tym roku, który się kończy przeznaczyliśmy na rzecz organizacji pozarządowych w różnych formach 6 mln złotych. W przyszłym 2019 będzie to już 9 milionów zł. Ten wzrost pokazuje, że współpraca rozwija się, dojrzewa, relacje są coraz lepsze – mówił marszałek.

Minister Adam Lipiński mówił z kolei o działaniach rządu na rzecz tzw. trzeciego sektora, podkreślając, że rząd przyjął trzy programy wspierania społeczeństwa obywatelskiego na lata 2018 – 2030 i dotyczą one rozwoju organizacji obywatelskich, wolontariatu i organizacji harcerskich. Mówił też o zwiększeniu budżetu dla Narodowego Instytutu Wolności z 60 mln do 130 mln.

Zależy nam na tym, żeby organizacje pozarządowe rosły w siłę, żeby trzeci sektor był silnym sektorem – mówił minister Lipiński.

Wojciech Kaczmarczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, podsumowując debatę i warsztaty przekonywał, że trzeba zrobić wszystko, aby organizacje pozarządowe były coraz silniejsze i sprawniej działające, bo są ważnym partnerem dla samorządów. Zachęcał też organizacje do rozwoju, do wyjścia poza swój obszar działania.

Wojewódzkie Rady Działalności Pożytku Publicznego są powoływane przez Marszałków Województw i są ich ciałami doradczymi w kwestiach związanych z aktywnością trzeciego sektora. Rada przede wszystkim wyraża opinie w sprawie działań kierowanych przez samorząd do organizacji pozarządowych.

Konwent Wojewódzkich Rad działa od dwóch lat. Tworzą go przedstawiciele wojewódzkich rad - zarówno reprezentanci strony pozarządowej, jak i samorządowcy.

fot/tekst Monika Konopka
Biuro prasowe UMWP