W Urzędzie Miejskim w Przemyślu wiceminister Adam Hamryszczak z MIiR podpisał umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa w Malhowicach.

Podpis pod dokumentem złożył także dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Piotr Miąso. W uroczystym podpisaniu umowy wzięli również udział Piotr Pilch – członek zarządu województwa podkarpackiego, wicewojewoda Lucyna Podhalicz, prezydent Przemyśla, starosta powiatu przemyskiego oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Celem projektu jest wspieranie współpracy polsko-ukraińskiej ponad granicami. Ta inwestycja ułatwi również życie mieszkańcom przygranicznych terenów , będą mieć łatwiejszy dostęp do miejsc pracy, urzędów, czy instytucji publicznych, poprawią się warunki spedycyjne – powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.

Na projekt zostało zarezerwowanych w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina prawie 7 mln euro.

Realizacja tej inwestycji wpisuje się także w planowaną budowę przejścia granicznego w Malhowicach – dodał Hamryszczak.

Członek zarządu Piotr Pilch wyraził nadzieję, iż powstające przejście w Malhowicach będzie też umożliwiało odprawy pieszo-rowerowe turystom z Polski i Ukrainy.

Ten projekt, ta droga to jest ważny element tego, co powstanie na granicy – przejścia Malhowice-Niżankowice. Czekamy na to, liczymy że już niebawem to przejście powstanie, gdyż jest ważne nie tylko dla Przemyśla, ale dla całego regionu. A jego ważnym elementem byłyby odprawy dla pieszych i rowerzystów. To byłoby  wsparcie dla rozwoju turystyki – mówił członek zarządu Piotr Pilch.

Rozbudowa ma objąć odcinek o długości 7 km. Droga prowadzi nie tylko do planowanego przejścia, ale także do Arłamowa czy Kalwarii Pacławskiej. W ramach inwestycji przebudowany zostanie most na rzece Jawor, powstaną zatoki przystankowe, a na wybranych odcinkach chodniki dla pieszych.

Jesteśmy gotowi do ogłoszenia przetargu i rozpoczęcia tej inwestycji – zapewniał dyr. Piotr Miąso z PZDW.

M.Konopka
Fot. Agata Czereba