180921 KASW tym roku centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej odbyły się w stolicy Podkarpacia. W trackie uroczystości nadano sztandar rzeszowskiej Izbie Administracji Skarbowej oraz wręczono odznaczenia funkcjonariuszom KAS. Na obchodach pojawił się marszałek Sejmu RP – Marek Kuchciński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera oraz marszałek województwa Władysław Ortyl.

Obchody rozpoczęła msza święta w kościele Św. Wojciecha i Stanisława, odprawiona pod przewodnictwem abp-a Andrzeja Dzięgi, kapelana KAS. Następnie na Placu Farnym obył się uroczysty apel, w trackie którego nadano i poświęcono sztandar oraz wręczono odznaczenia.

W obchodach dnia KAS wzięła udział także wojewoda Ewa Leniart, wicemarszałek Maria Kurowska, członek zarządu Piotr Pilch, przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś, wiceminister Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, z-ca Konsula Generalnego RP we Lwowie Katarzyna Sołek, parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa oraz mieszkańcy miasta.

Jako pierwszy, głos zabrał Marian Banaś - Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Nawiązał do reformy systemu służb podatkowych sprzed dwóch lat.

- Ta reforma nie byłaby możliwa bez absolutnego zaangażowania funkcjonariuszy. Dziś dziękuję wam za wszelki wkład i poniesiony trud. To właśnie dzięki wam mogliśmy wprowadzić cały pakiet legislacyjny, którego efekty widzimy już dziś. Tylko w ciągu jednego roku udało nam się wprowadzić do budżetu państwa 42,5 mld zł. Lukę podatkową, która wynosiła 26% - zmniejszyliśmy do 14%, czyli poniżej średniej europejskiej. To nam się udało dlatego, że byliście zaangażowani sercem. Zrobiliśmy z rzeczy niemożliwych, rzecz możliwą – mówił szef KAS.

List do funkcjonariuszy skierował także prezydent Andrzej Duda, który odczytał prezydencki minister Andrzej Dera.

- Działania Krajowej Administracji Skarbowej sprawiają, że państwo ma realne, materialne podstawy funkcjonowania, że jest sprawne, silne, bezpieczne i szanowane. Jestem przekonany, że oddanie i profesjonalizm, nieskazitelność postawy oraz otwartość i życzliwość pracowników i funkcjonariuszy KAS, będą się stale przyczyniać do utrwalania właśnie takiego wizerunku służb finansowych Rzeczypospolitej – pisał prezydent Duda.

Potrzebę stworzenia nowoczesnej formy administracji skarbowej chwalił marszałek Marek Kuchciński.

- Twórcom i pomysłodawcom Krajowej Administracji Skarbowej gratuluję efektów. Połączenie wielu służb miało sens. Widzimy to w praktyce i w liczbach. Na dwie zwrócę państwa uwagę. Po pierwsze jest mniej kontroli, ich liczba zmniejszyła się o 30%. Po drugie mamy zdecydowanie większą skuteczność służb państwowych. Za 42 mld zł, które w ciągu roku wpłynęły do budżetu państwa, można wybudować autostradę od Przemyśla do Szczecina. Ta suma dziesięciokrotnie przekracza wspólny budżet wojewody i marszałka województwa podkarpackiego – wyliczał marszałek Kuchciński.

Po przemówieniach nastąpiło przekazanie nowego sztandaru Izbie Administracji Skarbowej. Symboliczne gwoździe nabili: marszałek Marek Kuchciński, abp Andrzej Dzięga, szef KAS Marian Banaś, wojewoda Ewa Leniart, marszałek Władysław Ortyl, dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości Arkadiusz Batóg oraz dyrektor Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie kom. Grzegorz Skowronek.
Sztandar poświęcił kapelan KAS, apb Andrzej Dzięga. Uroczystości zakończyło wręczenie odznaczeń państwowych.

Krajowa Administracja Skarbowa w obecnej formie funkcjonuje od 1,5 roku. W 2016 r. sejm przyjął ustawę zakładającą połączenie administracji podatkowej, służby celnej oraz kontroli skarbowej. Ustawa ujednoliciła także przepisy o kontrolach celnych i skarbowych. Weszła w życie 1 marca 2017.

Głównym zadaniem KAS jest pobór należności podatkowych i celnych oraz kontrola prawidłowości realizacji obowiązków związanych z daninami publicznymi.

tekst/fot
Michał Mielniczuk 
biuro prasowe UMWP