G2A Arena będzie gospodarzem pierwszej edycji Forum Polska – Słowacja. List intencyjny w tej sprawie podpisano Podkarpackiej Strefie Spotkań podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Organizatorami wydarzenia w 2019 roku będą wspólnie Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz Instytut Studiów Wschodnich, organizator krynickiego forum. Stąd tez głównymi sygnatariuszami listu byli marszałek Władysław Ortyl i Zygmunt Berdychowski z ISW. Pod listem podpisały się również osoby, które wspierają tę inicjatywę, w wśród nich Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Myśl organizacji tego forum zaszczepił w nas prof. Pavol Mačala, a podjął tę inicjatywę marszałek Władysław Ortyl. To dobry przykład współpracy świata nauki i samorządu. Cieszę się także, że wspierają nas posłowie z grupy bilateralnej polskiej i słowackiej Martin Fedor i Jerzy Polaczek – powiedział marszałek Marek Kuchciński. 
W G2A Arenie od dwóch lat organizowane jest podobne Forum Europa – Ukraina. 
List intencyjny w sprawie ukraińskiego forum podpisywaliśmy także tu w Krynicy. To dobry projekt,  dlatego jestem pewny, że polsko-słowackie forum również będzie dobrą płaszczyzną współpracy i wymiany doświadczeń – komentował marszałek Władysław Ortyl. 
Brakuje miejsca, które dla Polaków i Słowaków byłoby symbolem spotkań i rozmów na każdy temat. Myślę że to wszystko co jest wzdłuż naszej granicy uda się połączyć i taki symbol stworzyć – podsumował Zygmunt Berdychowski.

We wspomnianym liście intencyjnym czytamy m.in. że Forum Polska-Słowacja stanowić będzie platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów różnych sektorów gospodarki, samorządowców, polityków, przedstawicieli świata nauki i środowisk eksperckich, organizacji pozarządowych i mediów. Sygnatariusze deklarują organizację pierwszego Forum w 2019 roku w Województwie Podkarpackim, przy czym szczegółowy podział zadań związanych z organizacją wydarzenia zostanie określony odrębnymi umowami szczegółowymi zawartymi pomiędzy organizatorami: Województwem Podkarpackim oraz Fundacją Instytut Studiów Wschodnich.

Sygnatariusze Listu Intencyjnego:
Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego 
Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu
Zygmunt Berdychowski, Instytut Studiów Wschodnich 
Tomáš Kašaj Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie 
Martin Fedor Poseł Republiki Słowackiej 
Jerzy Polaczek, poseł na sejm
Erika Jurinowa, Predseda Samorządowego Kraju Žilinskieg
Milan Majerský, Predseda Samorządowego Kraju Preszowskiego
Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego
Krzysztof Strzałka, Ambasador RP w Słowacji
Adam Góral, Konsul Honorowy Republiki Słowackiej
Pavol Mačala, Fundacja na rzecz współpracy Słowacja
 
T.Leyko
Fot. M.Bosek
Video: S.Kieszkowski