Zarząd Województwa Podkarpackiego podtrzymuje stanowisko, że Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka potrzebuje kolejnego, solidnego udziałowca. Od lat trwają rozmowy wspólników na ten temat czyli Samorządu Województwa Podkarpackiego (większościowy) oraz Przedsiębiorstwa Państwowe „Porty Lotnicze” z samorządem miasta Rzeszowa. Negocjacje powinny być prowadzone rzetelnie i merytorycznie, bez niepotrzebnego szumu medialnego i politycznego, a zakres zaangażowania finansowego nowego wspólnika jest głównym przedmiotem tych rozmów. W tej kwestii nie osiągnięto jeszcze porozumienia.

Zarząd przyjął stanowisko, że deklarowane zaangażowanie miasta na poziomie poniżej 0,5 % wysokości kapitału zakładowego spółki jest nieadekwatne do możliwości finansowych samorządu Rzeszowa i do korzyści jakie miasto odnosi z funkcjonowania lotniska. Zarząd wyraża nadzieje, że dalsze rozmowy w tej sprawie, już w przyszłej kadencji, doprowadzą do optymalnego rozwiązania, które pozwoli na dalszy rozwoju Portu Lotniczego w Jasionce.

Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy UMWP