180413 pilchNowa część budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli została oficjalnie otwarta. Oprócz lokalnych samorządowców w wydarzeniu wziął udział Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch.

Każda inwestycja publiczna prowadzona przez samorządy jest wykonywana z myślą o ludziach tworzących lokalne społeczności, którym ma służyć, dlatego jest ona powodem do dumy. Wierzę, że będzie tak i w tym przypadku. Na uwagę niewątpliwie zasługuje fakt, że inwestycja ta została współfinansowana ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. To ważne, że władze miasta dostrzegają potrzeby związane z koniecznością poprawy infrastruktury w mieście i jednocześnie potrafią na nie skutecznie odpowiadać – powiedział Piotr Pilch.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli. Jej całkowity koszt to 5 707 490,67 zł, z czego kwota 4 481 577,24 zł to wydatki kwalifikowane w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i jakości świadczonych usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Cele szczegółowe: indywidualizacja usług i świadczeń pomocy społecznej, rozwój istniejących i wprowadzenie nowych form aktywizacji społecznej, poprawa komfortu pracy pracowników MOPS, poprawa dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych, obniżenie kosztów utrzymania budynku.

Projekt zakłada również poprawę dostępnej bazy lokalowej MOPS poprzez dobudowę od strony północnej do istniejącego budynku, nowego obiektu połączonego funkcjonalnie i komunikacyjnie z istniejącym obiektem.

Natalia Mierzwa-Sowa
Kancelaria Zarządu